เลือก ปี
2567
2566
2565
2564
2563
2562
2561
2560

รายงาน ประกาศซื้อ-จ้าง ปี 2565 จำนวน 118 รายการ

ลำดับ
วันที่
ประกาศ
ชื่อไฟล์
1 20 ธ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมความเป็นไทยแก่ผู้นำนักศึกษา จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
2 19 ธ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
3 9 ธ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อเสื้อกีฬาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๖๐๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
4 6 ธ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
5 25 พ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการแข่งขันกีฬา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
6 21 พ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยา จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
7 10 พ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวัสดุโครงการโครงการเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ ๒-๓ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
8 7 พ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
9 4 พ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าแคร่ ขนาด ๐.๘ x ๑.๘ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
10 4 พ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการเปิดโลกชมรม จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
11 28 ต.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬา จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
12 28 ต.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับงานกีฬา จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
13 28 ต.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
14 27 ต.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการวงดนตรี จำนวน ๑ วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
15 26 ต.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุถ้วยรางวัลประกวดฑูตกิจกรรม จำนวน ๑๔ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
16 25 ต.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการประกวดฑูตกิจกรรม จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
17 25 ต.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการกีฬา ครุศาสตร์สัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
18 18 ต.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการช่วยเหลือนักศึกษาให้มีงานทำระหว่างเรียน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
19 11 ต.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ สำนักงาน โครงการมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
20 26 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไส้กรองตู้น้ำดื่ม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
21 26 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ Big Cleaning Day จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
22 16 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬาคณะครุศาสตร์ จำนวน ๘๓๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
23 16 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการประกวดฑูตกิจกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
24 16 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการประกวดฑูตกิจกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
25 16 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
26 13 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
27 5 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการไหว้ครูคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
28 29 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อคณะกรรมการโครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและแสดงความยินดีกับบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
29 29 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรและแสดงความยินดีกับบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
30 29 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหน้ากากชนิดคล้องหู ๓ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
31 25 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
32 24 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
33 24 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
34 24 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับงานกราฟฟิก จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
35 23 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
36 23 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุโครงการไหว้ครู คณะครุศาสตร์ จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
37 23 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
38 23 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
39 22 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับทำบัตรบัณฑิต จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
40 19 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมในงานกิจกรรม กับ บุพเพสันนิวาส ๒ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
41 16 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการไหว้ครู คณะวิทยาการจัดการ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
42 4 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการอบรมการปฐมพยาบาลและช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
43 26 ก.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไวนิล ขนาด ๕x๐.๗ จำนวน ๑๕ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
44 25 ก.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการบายศรีสู่ขวัญ ต้อนรับนักศึกษาใหม่ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
45 25 ก.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคพิเศษประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
46 22 ก.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการการแข่งขันเชียร์ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ ๒๖ ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
47 22 ก.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกวอลย์บอล จำนวน ๘ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
48 22 ก.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสุขภาพนักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
49 21 ก.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์กล้องถ่ายภาพดิจิตอล จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
50 21 ก.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
51 21 ก.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
52 11 ก.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อโครงการรเดิน-วิ่งการกุศลบ้านสมเด็จ ครั้งที่ ๓ จำนวน ๒,๒๑๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
53 8 ก.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒ Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ทักษะการเป็นวิศวกรสังคมในศตวรรษที่ ๒๑ และถ่ายทอดองค์ความรู้ ๑๗ เป้่าหมายเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
54 8 ก.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒ Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ทักษะการเป็นวิศวกรสังคมในศตวรรษที่ ๒๑ และถ่ายทอดองค์ความรู้ ๑๗ เป้่าหมายเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
55 4 ก.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและล้างใหญ่เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
56 1 ก.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
57 30 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการถวายเทียนวิทยาการจัดการสืบสานวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
58 29 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการถวายเทียนพรรษาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
59 29 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการแห่เทียนพรรษามหาศรีสุริยวงศ์ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
60 28 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
61 28 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือคู่มือพัฒนานักศึกษา และคู้มือผู้ปกครอง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
62 28 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
63 28 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการถวายเทียนพรรษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
64 28 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึกโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
65 28 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา และถวายผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
66 28 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
67 27 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์กล้องประชุม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
68 27 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
69 27 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
70 27 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปฐมนิเทศคณะครุศาสตร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
71 20 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปลูกฝังคุณธรรมตามอัตลักษณ์บัณฑิตวิทยาศาสตร์ กิจกรรมถวายเทียนพรรษา สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
72 9 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อโครงการจัดทำเสื้อวิทยาลัยการดนตรี จำนวน ๒๑๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
73 8 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการสร้างอัตลักษณ์เก่ง-ดี มีทักษะการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
74 8 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการสร้างอัตลักษณ์เก่ง-ดี มีทักษะการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
75 25 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา (วันอำลา ลูกเสมาสุริยะ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
76 25 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
77 20 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการประชุมสภานักศึกษา สมัยสามัญครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
78 10 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเลือกตั้งผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
79 27 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการจุดประกายแบ่งปันความรู้ในการทำงานระหว่างเรียน และพัฒนาบุคลิกภาพก่อนเข้าสู่การทำงาน จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
80 26 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปัจฉิมนิเทศการเสวนาก้าวแรกสู่การทำงานในยุคดิจิทัล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
81 26 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
82 26 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
83 26 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
84 26 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจ ATK โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
85 19 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการกีฬาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ออนไลน์) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
86 12 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนา Soft Skills นักศึกษาฯ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
87 11 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจ ATK โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
88 7 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการกีฬาประเพณีเสริมสร้างพลานมัยนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
89 23 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาสู่การเป็นวิศวกรสังคม วิทยาลัยการดนตรี จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
90 23 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาสู่การเป็นนักวิศวกรสังคมฯ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
91 23 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาสู่การเป็นนักวิศวกรสังคม คณะครุศาสตร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
92 21 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการค่ายสร้างเครือข่ายผู้นำ คณะวิทยาการจัดการ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
93 21 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาสู่การเป็นนักวิศวกรสังคม คณะวิทยาศาสตร์ฯ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
94 17 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ พัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาสู่การเป็นวิศวกรสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
95 16 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านกิจการนักศึกษา สู่ความก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
96 4 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬาคณะวิทยาการจัดการ จำนวน ๕๔๗ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
97 3 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการกีฬาวิทยาการจัดการสานสัมพันธ์(ออนไลน) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
98 25 ก.พ. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องอินเตอร์คอม จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
99 22 ก.พ. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
100 18 ก.พ. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
101 14 ก.พ. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬาเพื่อสนันสนุนกิจกรรมนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๕๒๗ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
102 11 ก.พ. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเวที ไฟประดับ และเอฟเฟคแสงสว่างภายในห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
103 11 ก.พ. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดต่อวีดีโอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
104 11 ก.พ. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ และพานดอกไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
105 11 ก.พ. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถในการเดินทาง ๑ งาน โครงการ การเข้าร่วมแข่งขันโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
106 10 ก.พ. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการเข้าร่วมแข่งขันโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
107 10 ก.พ. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการโปรแกรม Zoom Meeting โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
108 10 ก.พ. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการรณรงค์สร้างการรับรู้ การพัฒนา Soft Skill ด้วยกระบวนการวิศกรสังคม จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
109 10 ก.พ. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการวันราชภัฏจำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
110 10 ก.พ. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการวันสถาปนาราชภัฏ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
111 10 ก.พ. 2565 แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุโครงการวันราชภัฏ(ออนไลน์) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
112 9 ก.พ. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬาคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน ๔๓๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
113 31 ม.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
114 25 ม.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
115 19 ม.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องวงจรปปิด จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
116 18 ม.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการวันพิราลัย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
117 4 ม.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์(ช่วง บุนนาค) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
118 4 ม.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์(ช่วง บุนนาค) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์