เลือก ปี
2567
2566
2565
2564
2563
2562
2561
2560

รายงาน ประกาศซื้อ-จ้าง ปี 2564 จำนวน 101 รายการ

ลำดับ
วันที่
ประกาศ
ชื่อไฟล์
1 1 ธ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการลงพื้นที่รับทราบปัญญหาในการพัฒนาชุมชน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20240715184612.pdf
2 29 พ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเวที ระบบไฟ แสงสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20240715185204.pdf
3 22 พ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20240715185012.pdf
4 22 พ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ พัฒนาอัตลักษณ์ให้โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ๒nd BSRU Cover Dance Contest จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20240714024449.pdf
5 15 พ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๒-๓ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20240715190633.pdf
6 2 พ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปรับภูมิทัศคณะครุศาสตร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
7 11 ต.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
8 8 ต.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น TASKalfa ๔๐๕๓ci จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
9 17 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดมวลร่างกาย จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
10 14 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬาสีม่วง จำนวน ๒,๘๐๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
11 13 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
12 10 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
13 8 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อองค์ความรู้ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
14 7 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการไหว้ครูคณะวิทยาการจัดการ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
15 6 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและล้างใหญ่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
16 6 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
17 6 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดต่อวีดีโอเครื่องมือวิศวกรสังคม จำนวน ๗ คลิป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
18 3 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงเว็บไซต์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
19 3 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการเตรียมความพร้อมกีฬามหาวิทยาลัย จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
20 3 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬาโครงการเตรียมความพร้อมกีฬามหาวิทยาลัย จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
21 3 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อสามารถ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
22 3 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบไวนิลและโลโก้สื่อประชาสัมพันธ์วิศวกรสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
23 3 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายทำวีดีโอส่งเสริมการออกกำลังกาย จำนวน ๓๐ คลิป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
24 3 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
25 2 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการถ่ายทำวีดีโอและเว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
26 2 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำกับการบำเพ็ญประโยชน์ฯ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
27 2 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
28 2 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการรับน้องวัยใสใจสะอาด มีจิตสาธารณะฯ ประจำปี ๒๕๖๔ (ออนไลน์) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
29 2 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายภาพและวีดีโอสรุปงานวิศวกรสังคม จำนวน ๒ คลิป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
30 2 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายทำวีดีโอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
31 1 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการซ่อมบำรุงพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ศค ๖๙๕๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
32 1 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการไหว้ครู(ออนไลน์) ประจำปี ๒๕๖๔ คณะวิศวกรรมศาสาตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
33 1 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพิธีไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
34 1 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการ So Freshy ชีวิตดี๊ดีกับน้องปี ๑ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
35 1 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อคณะกรรมการดำเนินงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
36 30 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องประมาลสัญญาณภาพแบบ ๔K ยี่ห้อ Apple รุ่น Apple TV ๔K จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
37 30 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อวิ่ง BSRU VIRTUAL RUN จำนวน ๑,๕๐๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
38 30 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ BSRU VISUAL RUN จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
39 30 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ BSRU VIRTUAL RUN จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
40 27 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
41 27 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเหรียญรางวัลโครงการ BSRU VIRTUAL RUN จำนวน ๑,๕๐๐ เหรียญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
42 27 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
43 26 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมนักศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
44 24 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
45 24 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬาคณะครุศาสตร์ จำนวน ๘๓๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
46 20 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ BSRU Visual Run โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
47 18 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบโลโก้ เสื้อ เหรียญรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
48 16 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบฐานข้อมูลกิจกรรม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
49 16 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ สำหรับสำหรับกิจกรรมออนไลน์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
50 5 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
51 5 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการอบรมบทบาทหน้าที่สภานักศึกษา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
52 3 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๖ รายหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
53 2 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าค่าใช้บริการเสริม/ค่าใช้บริการอื่นๆ(ค่าบริการอินเตอร์เน็ต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
54 30 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาระบบไฟ แสง สี เสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
55 30 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวีดีโอการสอนปรับพื้นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
56 30 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไมค์โครโฟนไร้สาย ยี่ห้อ SHURE รุ่น SVX๑๘๘A/VAL จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
57 29 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่การประชาสีมพันธ์สำหรับนักศึกษา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
58 29 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการเตรียมความพร้อมการบริการและสวัสดิการแก่นักศึกษา กิจกรรมปฐมนิเทศและการอบรมแก่นักศึกษาใหม่ยุค(New Normal) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
59 27 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
60 27 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔) จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
61 22 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการเตรียมความพร้อมการเรียนและเสริมทักษะชีวิตนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
62 21 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
63 21 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการถวายเทียนจำนำพรรษาคณะครุศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
64 21 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องดนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
65 20 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการสืบสาน อนุรักษ์ประเพณีความเป็นไทย ชาวพุทธรวมใจแห่เทียนพรรษา คณะมนุษยศาสตร์ฯ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
66 20 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายทำพร้อมตัดต่อวีดีโอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
67 20 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการถวายเทียนพรรษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทตโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
68 19 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฟอกอากาศ ยี่ห้อ TOSHIBA รุ่น CAF-H๗๐(W) จำนวน ๗ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
69 19 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายภาพเพื่อประกอบคู่มืออัตลักษณ์นักศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
70 19 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบคู่มือนักศึกษา และผู้ปกครอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
71 15 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนากิจกรรม และการส่งมอบงานองค์การนักศึกษา ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
72 30 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์วิศวกรสังคม จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
73 29 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพจำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
74 25 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
75 25 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการกล่องปันสุข Box Care BSRU จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
76 23 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการกล่องปันสุขจำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
77 17 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
78 11 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องจ่ายสบู่อัตโนมัติ ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
79 8 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใส้กรองน้ำเครื่องทำน้ำดื่ม จำนวน ๑๑ ตู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
80 28 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปัจฉิมนิเทศ และบ้านสมเด็จ Job Fair ๒๐๒๑ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210518103841.pdf
81 28 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปัจฉิมนิเทศ และบ้านสมเด็จ Job Fair ๒๐๒๑ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210518103827.pdf
82 19 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการเลือกตั้ง จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210518103852.pdf
83 22 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปัจฉิมนิเทศคณะครุศาสตร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210407095833.pdf
84 12 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อโครงการอบรมวิศกรสังคม จำนวน ๒๗๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210407095847.pdf
85 12 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้าย ฺBackdrop โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210407095822.pdf
86 12 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มโครงการอบรมวิศวกรสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210503103635.pdf
87 10 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการวิศวกรสังคม จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210330144515.pdf
88 4 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้ัอกีฬาวิทยาลัยการดนตรี จำนวน ๔๙ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210503103947.pdf
89 4 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬา วิทยาลัยการดนตรี จำนวน ๙๘ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210503103956.pdf
90 3 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬาคณะวิทยาการจัดการจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210329135216.pdf
91 3 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุป้ายชื่อจำนวน ๒๕๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210322113511.pdf
92 18 ก.พ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการราชภัฏร่วมใจต้านภัย COVID-๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210322112834.pdf
93 16 ก.พ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ตู้ล็อคเกอร์ จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210322113037.pdf
94 15 ก.พ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการยุทธศาสตร์จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210322113051.pdf
95 9 ก.พ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210322113105.pdf
96 5 ก.พ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210217115148.pdf
97 27 ม.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องน้ำอาจารย์และบุคลากร อาคาร ๑ ชั้น ๒M โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210329135152.pdf
98 25 ม.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการอบรมนักศึกษาพิการจำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210217135138.pdf
99 19 ม.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะประชุมพับได้แบบมีล้อ จำนวน ๓๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210217115214.pdf
100 13 ม.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬา จำนวน ๗๐๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210217115230.pdf
101 8 ม.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210120141512.pdf