เลือก ปี
2564
2563
2562
2561
2560

รายงาน ประกาศซื้อ-จ้าง ปี 2560 จำนวน 16 รายการ

ลำดับ
วันที่
ประกาศ
ชื่อไฟล์
1 25 ธ.ค. 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180703124346.pdf
2 25 ธ.ค. 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180719165605.pdf
3 14 ธ.ค. 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180703124535.pdf
4 13 ธ.ค. 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180719165319.pdf
5 12 ธ.ค. 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อม่านม้วน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180719165502.pdf
6 12 ธ.ค. 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถปรับอากาศ ไม่ต่ำกว่า 45 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180803080635.pdf
7 6 ธ.ค. 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถปรับอากาศ ไม่ต่ำกว่า 45 ที่นั่ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180922121757.pdf
8 6 ธ.ค. 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190205093436.pdf
9 29 พ.ย. 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำคู่มือความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180922121335.pdf
10 27 พ.ย. 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์สำเนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180703144949.pdf
11 22 พ.ย. 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180703123341.pdf
12 9 พ.ย. 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถ ไม่ต่ำกว่า 45 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180922121425.pdf
13 9 พ.ย. 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างถ่ายเอกสารและทำไวนิล โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180922121550.pdf
14 15 ก.ย. 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180905181825.pdf
15 14 ก.ย. 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180905182345.pdf
16 12 ก.ย. 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือความปลอดภัย จำนวน 2,700 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180905182556.pdf