เลือก ปี
2567
2566
2565
2564
2563
2562
2561
2560

รายงาน ประกาศซื้อ-จ้าง ปี 2566 จำนวน 111 รายการ

ลำดับ
วันที่
ประกาศ
ชื่อไฟล์
1 25 ธ.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการจัดการศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20240715163206.pdf
2 21 ธ.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักกิจการนักศึกษา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20240715163041.pdf
3 20 ธ.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการจิตอาสาพี่น้องพร้อมแบ่งปัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20240715163327.pdf
4 12 ธ.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20240715161845.pdf
5 8 ธ.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20240715160836.pdf
6 6 ธ.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นผู้นำรุ่นใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมจำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20240715161314.pdf
7 4 ธ.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการกีฬาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20240715161032.pdf
8 4 ธ.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๘๐ แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20240715161449.pdf
9 24 พ.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการประดิษฐ์กระทงสำหรับการแข่งขันในรายการ ลอยกระทงบ้านสมเด็จฯ ๖๖ วันเพ็ญเดือนสิบสอง ลอยกระทงรักษ์โลก จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20240715164615.pdf
10 15 พ.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการกีฬาคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
11 15 พ.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จำนวน ๖๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
12 3 พ.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20240715183056.pdf
13 2 พ.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับโครงการพัฒนศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
14 1 พ.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน ๑๕๗ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
15 1 พ.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการประกวดฑูตกิจกรรมรอบตัดสิน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
16 1 พ.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายสะพาย ประกวดฑูตกิจกรรม จำนวน ๒๐ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20240715163404.pdf
17 31 ต.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๙ รบอคัดเลือก จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
18 31 ต.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ี ๔๙ รอบคัดเลือก จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
19 22 ก.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
20 15 ก.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
21 14 ก.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
22 13 ก.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20240715162355.pdf
23 13 ก.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องกรองน้ำจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20240715162421.pdf
24 12 ก.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
25 12 ก.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
26 8 ก.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานพัฒนากิจกรรมนักศึกษา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
27 5 ก.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อเพื่อสนับสนุนการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
28 4 ก.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
29 29 ส.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลใช้ในโครงการเปิดโลกกิจกรรมชมรม ต้อนรับความเท่าเทียม ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
30 29 ส.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการเปิดโลกกิจกรรมชมรม ต้อนรับความเท่าเทียม ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
31 22 ส.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ บ่มเพาะบัณฑิตครูให้มีอัตลักษณ์และสมรรถนะตามมาตรฐาน วิชาชีพครู เครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
32 18 ส.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิต จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
33 18 ส.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ้อมรับปริญญาจำนรวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
34 18 ส.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
35 18 ส.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
36 18 ส.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
37 11 ส.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
38 11 ส.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการฝึกซ้อมบัณฑิตพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
39 10 ส.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
40 10 ส.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔ จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
41 10 ส.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
42 9 ส.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุพิธีไหว้ครูคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
43 4 ส.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ ไหว้ครู คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
44 4 ส.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ ไหว้ครูคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
45 3 ส.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการไหว้ครู สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
46 3 ส.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการไหว้ครู คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
47 20 ก.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการถวายเทียนพรรษา วัดศรีสุริยวงศาราม จังหวัดราชบุรี จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
48 12 ก.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ Freshy Return to BSRU กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
49 6 ก.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการถวายเทียนพรรษา คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
50 5 ก.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการถวายเทียนจำนำพรรษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
51 5 ก.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการเตรียมความพร้อมทางการเรียนและเสริมสร้างทักษะชีวิตนักศึกษาใหม่ คณะวิศวะกรรมศาสตร์ฯ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
52 5 ก.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสุขภาพนักศึกษารับใหม่ ชั้นปีที่ 1 (รหัส 66) และ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 64) ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
53 4 ก.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการเรียนรู้ชุมชนมุสลิม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
54 30 มิ.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการถวายเทียนพรรษา คณะครุศาสตร์ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
55 29 มิ.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
56 29 มิ.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ๒๕๖๖ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
57 29 มิ.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือแผนการสอนคณะครุศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
58 29 มิ.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
59 27 มิ.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึกจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
60 27 มิ.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะมนุษยศาสตร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
61 27 มิ.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปฐมนิเทศคณะวิทยาการจัดการ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
62 27 มิ.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกิจกรรมแห่เทียนคณะวิทยาการจัดการ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
63 27 มิ.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ เสริมสร้างอัตลักษณ์ เก่ง-ดี มีทักษะการดำรงชีวิตนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโลโลยี จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
64 27 มิ.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ เสริมสร้างอัตลักษณ์ เก่ง-ดี มีทักษะการดำรงชีวิตนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโลโลยี จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
65 27 มิ.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ ๑ คณะมนุษย์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
66 27 มิ.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬา จำนวน ๓,๐๐๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
67 27 มิ.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการเตรียมความพร้อมต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน ๖๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
68 23 มิ.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการอบรมผู้นำนักศึกษา Learn for Long ลูกเจี๊ยบเสริมสร้างทักษะวิศวกรสังคม สู่การเป็นแม่ไก่ที่ แข็งแรงและยั่งยืน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
69 1 มิ.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาสู่การเป็นวิศวกรสังคม กิจกรรมที่ ๒ วิทยาลัยการดนตรี จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
70 24 พ.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการรจัดทำแผนเชิงยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนานักศึกษา และส่งมอบงานประจำปี การศึกษา ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
71 23 พ.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนา Soft Skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม:การนำเสนอนวัตกรรมและผลการดำเนินงานด้านวิศกรสังคม จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
72 22 พ.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ วิทยาลัยการดนตรี จำนวน ๑๙๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
73 12 พ.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการต่อยอดเทคนิค M.I.C. Model ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ่านธีมงาน เพลินอาหาร ทัศนาโอสถ เมืองธนบุรี จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
74 10 พ.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและล้างใหญ่เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
75 8 พ.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
76 2 พ.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
77 1 พ.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาซอฟต์สกิล การพัฒนานวัตกรรมชุมชนสมุนไพรตำนานดิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
78 27 เม.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการอบรมต้นแบบนักศึกษาวิศวกรสังคมเรียนรู้สู่การปฏิบัติ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
79 27 เม.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะ วิศวกรรมศาสตร์ฯ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
80 27 เม.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ฯ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
81 26 เม.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาสู่การเป็นนักวิศวกรสังคม วิทยาลัยการดนตรี จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
82 24 เม.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
83 19 เม.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาสู่การเป็นวิศวกรสังคม คณะวิศวกรรมศาสตรฯ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
84 19 เม.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาสู่การเป็นวิศวกรสังคม คณะวิศวกรรมศาสตรฯ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
85 28 มี.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
86 20 มี.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี ยี่ห้อ HP รุ่น M๒๘๒NW จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
87 15 มี.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ Soft Skill คณะมนุษยศาสตรต์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
88 15 มี.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตกแต่งเวที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
89 13 มี.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬาคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ จำนวน ๑๔๙ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
90 13 มี.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬา จำนวน ๖๗๘ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
91 3 มี.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการพัฒนา Soft Skill ออกแบบกราฟิกเพื่อชุมชน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
92 3 มี.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนา Soft Skill ออกแบบกราฟิกเพื่อชุมชน กิจกรรมที่ ๑ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
93 3 มี.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการประชุมสภานักศึกษาสมัยสามัญครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
94 21 ก.พ. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ อบรม Soft Skill กิจกรรมวิศวกรสังคม อาสาเพาะกล้าครู จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
95 20 ก.พ. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการจิตอาสาคณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
96 15 ก.พ. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการแข่งขันกีฬาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
97 9 ก.พ. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
98 7 ก.พ. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
99 7 ก.พ. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
100 6 ก.พ. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการอบรมพัฒนา Soft Skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมฯ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
101 6 ก.พ. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการอบรมพัฒนา Soft Skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมฯ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
102 31 ม.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการกีฬาประเพณี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
103 17 ม.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
104 17 ม.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
105 16 ม.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬา คณะวิทยาการจัดการ จำนวน ๕๔๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
106 13 ม.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ Big Cleaning Day จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
107 12 ม.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการวิทยาการจัดการสืบสานความเป็นไทย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
108 10 ม.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการกีฬาวิทยาการจัดการ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
109 9 ม.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับการแข่งขันกีฬา จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
110 5 ม.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬา ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์
111 3 ม.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่พบไฟล์