เลือก ปี
2564
2563
2562
2561
2560

รายงาน ประกาศซื้อ-จ้าง ปี 2561 จำนวน 136 รายการ

ลำดับ
วันที่
ประกาศ
ชื่อไฟล์
1 13 ธ.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ 50 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190226120431.pdf
2 13 ธ.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190226120517.pdf
3 13 ธ.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการโยคะเพื่อสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190226120652.pdf
4 12 ธ.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัส โครงการ สืบสานพระราชปณิธานในรัชการที่ 9 เกี่ยวข้าววันพ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190226121314.pdf
5 3 ธ.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมคนขับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190226095200.pdf
6 23 พ.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬาสำหรับการแข่งขันเชียร์ลีดดิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190226100723.pdf
7 19 พ.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องวัดองค์ประกอบของร่างกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190226095357.pdf
8 13 พ.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190226120600.pdf
9 8 พ.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการอบรมผู้นำด้านการออกกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20181225152625.pdf
10 19 ต.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการวันปิยมหาราช จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190215101201.pdf
11 19 ต.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190226095448.pdf
12 5 ต.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการประกวดฑูตกิจกรรม จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190205092808.pdf
13 5 ต.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อสำหรับงานกิจกรรมประกวดฑูตกิจกรรม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190205092922.pdf
14 5 ต.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมงกุฏและสายสะพาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190226095042.pdf
15 5 ต.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190226115916.pdf
16 26 ก.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับงานกิจกรรม จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200125164130.pdf
17 20 ก.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสนามเปตอง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190205092649.pdf
18 19 ก.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครืท่องถ่ายเอกสาร-และเครื่องอัดสำเนา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200222120846.pdf
19 17 ก.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่รางวัลชมรมดีเด่น จำนวน 4 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200125173924.pdf
20 13 ก.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการเปิดโลกชมรม จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180925162709.pdf
21 12 ก.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190212103729.pdf
22 12 ก.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบสมัครสมาชิกชมรม 2561 จำนวน 200 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200125163929.pdf
23 10 ก.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารประชุมสภานักศึกษาสมัยสามัญ ครั้งที่ 1 จำนวน 272 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180921132040.pdf
24 7 ก.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดึกีฬา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180920180324.pdf
25 7 ก.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการกีฬาครุศาสตร์สัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200125164241.pdf
26 6 ก.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการกีฬาครุศาสตร์สัมพันธ์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180913164856.pdf
27 5 ก.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ(คณะวิทยาการจัดการ)จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180920180432.pdf
28 3 ก.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรองเท้ากีฬา จำนวน 50 คู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180922121032.pdf
29 3 ก.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานกิจกรรม จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200125174023.pdf
30 27 ส.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลกีฬา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180913165125.pdf
31 22 ส.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการฝึกซ้อมกีฬาและการเก็บตัวนักกีฬา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180913164938.pdf
32 21 ส.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโล่รางวัลประกวดพานไหว้ครู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 7 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180828170401.pdf
33 21 ส.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าใช้ในงานกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180905175301.pdf
34 21 ส.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับทำชั้นวางอุปกรณ์กีฬา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180905175410.pdf
35 17 ส.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพิธีไหว้ครู จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180905175508.pdf
36 17 ส.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องยิงลูกปิงปอง ยี่ห้อ Oukei จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180913165047.pdf
37 14 ส.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180823204435.pdf
38 14 ส.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ใช้ในโครงการปลูกข้าววันแม่เกี่ยวข้าววันพ่อ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180828165757.pdf
39 14 ส.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬาฝึกซ้อมเทควันโด จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180828170431.pdf
40 1 ส.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพื้นจิ๊กซอลเทควันโด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180808113823.pdf
41 1 ส.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์การฝึกซ้อมกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180815131918.pdf
42 1 ส.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬาจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180820142450.pdf
43 24 ก.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการจิตอาสา จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180806162912.pdf
44 23 ก.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการอบรมทักษะชีวิต จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180806162958.pdf
45 20 ก.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อจำนวน 555 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180807174308.pdf
46 20 ก.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180814093425.pdf
47 16 ก.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180803075420.pdf
48 16 ก.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปรับพื้นฐานความรู้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180814095524.pdf
49 16 ก.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับโครงการแห่เทียน คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180814095620.pdf
50 16 ก.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการถวายเทียนจำนำพรรษา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180814100401.pdf
51 16 ก.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโล่รางวัลสำหรับงานจิตอาสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180830170931.pdf
52 10 ก.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าผ้าสำหรับงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 499 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180816084421.pdf
53 9 ก.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือ Home room จำนวน 200 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180803145010.pdf
54 9 ก.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการเตรียมความพร้อมจำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180806162833.pdf
55 9 ก.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180814101231.pdf
56 9 ก.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซท้อวัสดุสำนักงานจำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180814110930.pdf
57 6 ก.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180720145229.pdf
58 6 ก.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ ศูนย์บริการนักึกษาพิการ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180814104227.pdf
59 6 ก.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปฐมนิเทศคณะครุศาสตร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180814111013.pdf
60 5 ก.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180712102211.pdf
61 5 ก.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180712163908.pdf
62 5 ก.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ(13 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180802114426.pdf
63 3 ก.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเข็มหนีบไทด์นักศึกษา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180814101332.pdf
64 2 ก.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์กีฬา (โต๊ะเทเบิลเทนนิส) จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180712103540.pdf
65 29 มิ.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเข็มกลัดติดหน้าอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180814104345.pdf
66 29 มิ.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องใส่เข็มกลัด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180814110846.pdf
67 28 มิ.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตหนังสือคู่มือกิจกรรมและคู่มือผู้ปกครอง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180803144028.pdf
68 27 มิ.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180712164032.pdf
69 19 มิ.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704104308.pdf
70 28 พ.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม โครงการศึกษาดูงานการจัดทำแผนพัฒนากิจกรรมและส่งมอบงานองค์การนิสิตนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560-2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190212104827.pdf
71 28 พ.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 งาน โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนการพัฒนางานกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190212105010.pdf
72 21 พ.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการอบรมแกนนำเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704104632.pdf
73 11 พ.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190212104445.pdf
74 7 พ.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704103102.pdf
75 4 พ.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬาจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704104054.pdf
76 3 พ.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกาย จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180814111047.pdf
77 19 เม.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704102904.pdf
78 30 มี.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารการประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190205093042.pdf
79 30 มี.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายทอดสดและระบบแสดงผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190205093153.pdf
80 30 มี.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเวที เครื่องเสียงและระบบไฟฟ้าแสงสว่างและเอฟเฟค จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190205093331.pdf
81 29 มี.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเหรียญและถ้วยรางวัล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704104733.pdf
82 29 มี.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190212104553.pdf
83 28 มี.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการเลือกตั้งนายก จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704103154.pdf
84 27 มี.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704104230.pdf
85 26 มี.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายสะพายและถ้วยรางวัลประกวดฑูตกิจกรรม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704103549.pdf
86 26 มี.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพืบัตรเลือกตั้งจำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704103616.pdf
87 26 มี.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในโครงการกีฬาเครือข่ายคณะวิทย์ฯ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704105440.pdf
88 22 มี.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬาการแข่งขันภายใน ประจำปี 2560 จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704104840.pdf
89 22 มี.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต๊นท์จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704110323.pdf
90 20 มี.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในงานกีฬาภายใน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704105211.pdf
91 19 มี.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอัฒจันทร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704110210.pdf
92 16 มี.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดนักกีฬานักศึกษาการศึกษาพิเศษ จำนวน 445 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704104152.pdf
93 15 มี.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชื่อชุดกีฬา ภาคพิเศษ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704105334.pdf
94 15 มี.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ โทรทัศน์สี LED จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704110011.pdf
95 14 มี.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อเชียร์ สำหรับกองเชียร์ วิทยาลัยการดนตรี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704104513.pdf
96 13 มี.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬาจำนวน 1 รายการ (กีฬาภายใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704104925.pdf
97 2 มี.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายริการรถบัสปรับอากาศรับ-ส่งฝ่ายถวายอารักขา ความสงบ เรียบร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180814094627.pdf
98 2 มี.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช้าเต๊นท์โค๊ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180905175912.pdf
99 2 มี.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซุ้มแสดงความยินดีบัณฑิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180905180010.pdf
100 27 ก.พ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำหนังสือคู่มือบัณฑิต เส้นทางสู่อนาคตและความสำเร็จของบัณฑิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180905180111.pdf
101 26 ก.พ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704105710.pdf
102 22 ก.พ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการแสตน์เชียร์ กีฬาภายในคณะวิทยาการจัดการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704105540.pdf
103 20 ก.พ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704105806.pdf
104 19 ก.พ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการซ้อมรับปริญญา จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704105115.pdf
105 16 ก.พ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น MX-M464N จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704104428.pdf
106 16 ก.พ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180716163048.pdf
107 15 ก.พ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบัตรบัณฑิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704110055.pdf
108 15 ก.พ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180803080234.pdf
109 14 ก.พ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโปรแกรมจัดแถวบัณฑิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704110133.pdf
110 13 ก.พ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุที่ใช้ในงานกีฬาคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180716162936.pdf
111 13 ก.พ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเวที เครื่องเสียง ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และจอ LED โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180905180209.pdf
112 13 ก.พ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเอฟเฟค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180905180306.pdf
113 13 ก.พ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190212103847.pdf
114 9 ก.พ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพวงกุญแจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180905180332.pdf
115 30 ม.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการกีฬา คณะมนุษย์ฯ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180716163203.pdf
116 24 ม.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180716163249.pdf
117 23 ม.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือวัสดุโครงการกีฬาคณะวิทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180703085506.pdf
118 23 ม.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรับ-ส่งนักกีฬา การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 รอบมหกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704105909.pdf
119 18 ม.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180814094421.pdf
120 17 ม.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปัจฉิมนอเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180703103542.pdf
121 17 ม.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อสุท จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704105622.pdf
122 17 ม.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกิจกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180814094121.pdf
123 17 ม.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180814094216.pdf
124 17 ม.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกิจกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190212104212.pdf
125 16 ม.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการปัจฉิมนิเทศ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180703103712.pdf
126 16 ม.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการตู้ถ่ายภาพด้วยกล้อง DSLR พร้อมพิมพ์ภาพถ่ายหน้างาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180803080354.pdf
127 16 ม.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180814094348.pdf
128 12 ม.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าซุ้มโค้งสีม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180719165220.pdf
129 12 ม.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเอฟเฟค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180905180539.pdf
130 11 ม.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานใช้สำหรับจัดทำเอกสารกีฬาจำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180703124809.pdf
131 11 ม.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเครื่องเสียงสำหรับกิจกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180803080522.pdf
132 10 ม.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดดอกไม้ทำขบวนรถบุปผชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180814094515.pdf
133 10 ม.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190212104044.pdf
134 9 ม.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180703172333.pdf
135 8 ม.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬามวยสากลสมัครเล่นและมวยไทยสมัครเล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180703124910.pdf
136 3 ม.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 5,000 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180703145038.pdf