เลือก ปี
2564
2563
2562
2561
2560

รายงาน ประกาศซื้อ-จ้าง ปี 2564 จำนวน 77 รายการ

ลำดับ
วันที่
ประกาศ
ชื่อไฟล์
1 11 ต.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20211026102415.pdf
2 8 ต.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น TASKalfa ๔๐๕๓ci จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20211026102428.pdf
3 17 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดมวลร่างกาย จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210921151659.pdf
4 14 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬาสีม่วง จำนวน ๒,๘๐๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210921151646.pdf
5 13 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210916151106.pdf
6 10 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210916151047.pdf
7 7 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการไหว้ครูคณะวิทยาการจัดการ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210908165127.pdf
8 6 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและล้างใหญ่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210910121212.pdf
9 6 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210913142024.pdf
10 3 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงเว็บไซต์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210913142609.pdf
11 3 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการเตรียมความพร้อมกีฬามหาวิทยาลัย จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210913142034.pdf
12 3 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬาโครงการเตรียมความพร้อมกีฬามหาวิทยาลัย จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210916151135.pdf
13 3 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อสามารถ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210916151121.pdf
14 3 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210913142056.pdf
15 2 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำกับการบำเพ็ญประโยชน์ฯ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210908165153.pdf
16 2 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210913142106.pdf
17 2 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการรับน้องวัยใสใจสะอาด มีจิตสาธารณะฯ ประจำปี ๒๕๖๔ (ออนไลน์) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210913142011.pdf
18 1 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการไหว้ครู(ออนไลน์) ประจำปี ๒๕๖๔ คณะวิศวกรรมศาสาตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210908165203.pdf
19 1 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพิธีไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210908165214.pdf
20 1 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการ So Freshy ชีวิตดี๊ดีกับน้องปี ๑ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210913142046.pdf
21 1 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อคณะกรรมการดำเนินงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210916151154.pdf
22 30 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องประมาลสัญญาณภาพแบบ ๔K ยี่ห้อ Apple รุ่น Apple TV ๔K จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210901100708.pdf
23 30 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อวิ่ง BSRU VIRTUAL RUN จำนวน ๑,๕๐๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210908165314.pdf
24 30 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ BSRU VISUAL RUN จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210908164521.pdf
25 30 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ BSRU VIRTUAL RUN จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210908165256.pdf
26 27 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210901100556.pdf
27 27 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเหรียญรางวัลโครงการ BSRU VIRTUAL RUN จำนวน ๑,๕๐๐ เหรียญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210913142120.pdf
28 27 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210901101059.pdf
29 24 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210901100609.pdf
30 24 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬาคณะครุศาสตร์ จำนวน ๘๓๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210908164126.pdf
31 16 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบฐานข้อมูลกิจกรรม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210901100628.pdf
32 16 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ สำหรับสำหรับกิจกรรมออนไลน์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210901100739.pdf
33 5 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210827123217.pdf
34 5 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการอบรมบทบาทหน้าที่สภานักศึกษา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210827123228.pdf
35 3 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๖ รายหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210809123904.pdf
36 30 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไมค์โครโฟนไร้สาย ยี่ห้อ SHURE รุ่น SVX๑๘๘A/VAL จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210901100657.pdf
37 29 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่การประชาสีมพันธ์สำหรับนักศึกษา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210901100752.pdf
38 29 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการเตรียมความพร้อมการบริการและสวัสดิการแก่นักศึกษา กิจกรรมปฐมนิเทศและการอบรมแก่นักศึกษาใหม่ยุค(New Normal) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210901100644.pdf
39 27 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210809123927.pdf
40 27 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔) จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210901101616.pdf
41 22 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการเตรียมความพร้อมการเรียนและเสริมทักษะชีวิตนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210809124214.pdf
42 21 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210809124204.pdf
43 21 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการถวายเทียนจำนำพรรษาคณะครุศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210809123916.pdf
44 20 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการสืบสาน อนุรักษ์ประเพณีความเป็นไทย ชาวพุทธรวมใจแห่เทียนพรรษา คณะมนุษยศาสตร์ฯ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210804145622.pdf
45 20 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการถวายเทียนพรรษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทตโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210809101825.pdf
46 19 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฟอกอากาศ ยี่ห้อ TOSHIBA รุ่น CAF-H๗๐(W) จำนวน ๗ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210809123939.pdf
47 15 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนากิจกรรม และการส่งมอบงานองค์การนักศึกษา ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210827123205.pdf
48 30 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์วิศวกรสังคม จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210804145650.pdf
49 29 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพจำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210804145636.pdf
50 25 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210709141915.pdf
51 25 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการกล่องปันสุข Box Care BSRU จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210802123449.pdf
52 23 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการกล่องปันสุขจำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210709135813.pdf
53 17 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210709140017.pdf
54 11 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องจ่ายสบู่อัตโนมัติ ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210709135921.pdf
55 8 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใส้กรองน้ำเครื่องทำน้ำดื่ม จำนวน ๑๑ ตู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210709135824.pdf
56 28 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปัจฉิมนิเทศ และบ้านสมเด็จ Job Fair ๒๐๒๑ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210518103841.pdf
57 28 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปัจฉิมนิเทศ และบ้านสมเด็จ Job Fair ๒๐๒๑ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210518103827.pdf
58 19 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการเลือกตั้ง จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210518103852.pdf
59 22 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปัจฉิมนิเทศคณะครุศาสตร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210407095833.pdf
60 12 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อโครงการอบรมวิศกรสังคม จำนวน ๒๗๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210407095847.pdf
61 12 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้าย ฺBackdrop โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210407095822.pdf
62 12 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มโครงการอบรมวิศวกรสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210503103635.pdf
63 10 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการวิศวกรสังคม จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210330144515.pdf
64 4 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้ัอกีฬาวิทยาลัยการดนตรี จำนวน ๔๙ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210503103947.pdf
65 4 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬา วิทยาลัยการดนตรี จำนวน ๙๘ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210503103956.pdf
66 3 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬาคณะวิทยาการจัดการจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210329135216.pdf
67 3 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุป้ายชื่อจำนวน ๒๕๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210322113511.pdf
68 18 ก.พ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการราชภัฏร่วมใจต้านภัย COVID-๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210322112834.pdf
69 16 ก.พ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ตู้ล็อคเกอร์ จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210322113037.pdf
70 15 ก.พ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการยุทธศาสตร์จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210322113051.pdf
71 9 ก.พ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210322113105.pdf
72 5 ก.พ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210217115148.pdf
73 27 ม.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องน้ำอาจารย์และบุคลากร อาคาร ๑ ชั้น ๒M โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210329135152.pdf
74 25 ม.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการอบรมนักศึกษาพิการจำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210217135138.pdf
75 19 ม.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะประชุมพับได้แบบมีล้อ จำนวน ๓๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210217115214.pdf
76 13 ม.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬา จำนวน ๗๐๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210217115230.pdf
77 8 ม.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210120141512.pdf