เลือก ปี
2563
2562
2561
2560

รายงาน ประกาศซื้อ-จ้าง ปี 2563 จำนวน 110 รายการ

ลำดับ
วันที่
ประกาศ
ชื่อไฟล์
1 12 ต.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัลจำนวน ๑๔ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20201027113835.pdf
2 23 ก.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการวิศวกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นำและเสริมสร้างความรู้การประกันคุณภาพ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20201027113851.pdf
3 23 ก.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการจิตสาธารณะบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อมชุมชนรอบรั้วบ้านสมเด็จ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20201027114023.pdf
4 22 ก.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการเสริมสร้างลักษณะการเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200928143050.pdf
5 11 ก.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปลูกจิตสำนึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัติย์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200916101657.pdf
6 10 ก.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปลูกจิตสำนึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัติย์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200923113535.pdf
7 10 ก.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอร์รี่รถไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200923113550.pdf
8 10 ก.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสดุโครงการอบรมวิศวกรสังคม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200923155035.pdf
9 10 ก.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการประกวดฑูตกิจกรรม จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200928143558.pdf
10 8 ก.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำกลั่นสำหรับรถไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200916101806.pdf
11 3 ก.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุกีฬา ๑ รายการ
20200916101349.pdf
12 3 ก.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการไหว้ครู คณะวิศวะกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200928143526.pdf
13 2 ก.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ Harddisk Server จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200911145529.pdf
14 2 ก.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการไหว้ครู คณะวิทยาการจัดการ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200916101823.pdf
15 1 ก.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อม่วง จำนวน ๓๕๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200916101717.pdf
16 28 ส.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปรับพื้นฐาน คณะมนุษย์ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200916101747.pdf
17 28 ส.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการไหว้ครูคณะมนุษย์ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200916100715.pdf
18 24 ส.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือคู่มืออัตลักษณ์นักศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200826163516.pdf
19 19 ส.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200821105352.pdf
20 17 ส.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างและเปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองนํ้าและเครื่องทำนํ้าร้อนนํ้าเย็น จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200821095117.pdf
21 7 ส.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างใหญ่ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820095517.pdf
22 3 ส.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสลับสัญญาภาพยี่ห้อ SONY รุ่น MCX-๕๐๐ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200826163530.pdf
23 31 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องหมายจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200826163452.pdf
24 31 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200828135422.pdf
25 31 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200831183307.pdf
26 30 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการโครงการเตรียมความพร้อมการเรียนและทักษะชีวิตนักศึกษา ใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200828142334.pdf
27 30 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ คณะวิศวกรรมศาสจร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820111208.pdf
28 29 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์เก่ง-ดี มีทักษะการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ บัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820111221.pdf
29 29 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬาเพื่อสนับสนุนการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ครุศาสตรบัณฑิต จำนวน ๘๘๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820111124.pdf
30 24 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำคลิปการสอนปรับพื้นฐาน วิทยาลัยการดนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200826163645.pdf
31 24 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายทำอัดคลิปวีดีโอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200826163610.pdf
32 24 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการถ่ายทำพร้อมตัดต่อวีดีโอ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820111047.pdf
33 24 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการวงดนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200826163656.pdf
34 24 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายคลิปวีดีโอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200826163808.pdf
35 24 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปฐมนิเทศคณะครุศาสตร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820111100.pdf
36 24 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820111300.pdf
37 23 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์เก่ง-ดี มีทักษะการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ บัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820111249.pdf
38 23 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการจำหน่ายเครื่องแบบนักศึกษา จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820111237.pdf
39 21 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬาจำนวน ๒๕๐๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820111336.pdf
40 20 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แผ่นพับการจัดทำหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ และ Face Shield โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200826163630.pdf
41 15 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหน้ากากผ้า จำนวน ๑๒๐๐๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820111143.pdf
42 10 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการถวายเทนยนคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820111311.pdf
43 8 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการถวายเทียน คณะครุศาสตร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820111358.pdf
44 8 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการแห่เทียนคณะวิทยาการจัดการ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820111407.pdf
45 2 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการอบรม จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820111323.pdf
46 2 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการแห่เทียนพรรษา คณะมนุษย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820111347.pdf
47 23 มิ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการเทียนจำนำพรรษา วัดศรีสุริยวงศาราม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820111417.pdf
48 17 มิ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820111429.pdf
49 15 มิ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เสาวอลเลย์จำนวน ๑ คู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820111520.pdf
50 12 มิ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนับสนุนกิจกรรมจำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820111451.pdf
51 9 มิ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนับสนุนนักศึกษาพิการ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820111441.pdf
52 29 พ.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคีจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820111538.pdf
53 29 พ.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ตู้น้ำเย็นสำหรับนักศึกษา จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820112346.pdf
54 27 พ.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820111607.pdf
55 25 พ.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับโครงการ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820111553.pdf
56 25 พ.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฉายภาพ ๓ มิติ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820111505.pdf
57 7 พ.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ BROTHER รุ่น FAX-๒๙๕๐ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820114723.pdf
58 27 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำ VDO Production โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820112856.pdf
59 20 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820115306.pdf
60 8 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำอุ่น-น้ำเย็น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820115637.pdf
61 7 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬาคณะวิทยาการจัดการจำนวน ๑๔๗ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820115139.pdf
62 25 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียงห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียงห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820112647.pdf
63 24 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงพื้นยางกันกระแทกและอลูมิเนียมผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820113145.pdf
64 12 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการโยคะเพื่อสุขภาพ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820125101.pdf
65 11 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปัจฉิมนิเทศครุศาสตร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820120211.pdf
66 10 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเหรียญรางวัลกีฬาภายใน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820112331.pdf
67 6 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬาภายในประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๑๒๘๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200312140953.pdf
68 6 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬาจำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200312140934.pdf
69 6 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820114956.pdf
70 4 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820115813.pdf
71 2 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200310154952.pdf
72 24 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200310152923.pdf
73 20 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับโครงการแข่งขันกีฬาคณะวิศวะกรรมศาสตร์ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200310173155.pdf
74 20 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างใหญ่เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200310153711.pdf
75 19 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารประชุมสภานักศึกษาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820115442.pdf
76 17 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์ห้องออกกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820113555.pdf
77 17 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการประชุมสภานักศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820120019.pdf
78 13 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการกีฬาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200310173048.pdf
79 13 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำ VDO พร้อมตัดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820125322.pdf
80 13 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจอ LED บันทึกเทป พร้อมถ่ายทอดสด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820125236.pdf
81 13 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820114456.pdf
82 13 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ เวที แสง สี เสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820125302.pdf
83 12 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการวันสถาปนาราชภัฏ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200218153337.pdf
84 7 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาระบบเครื่องเสียงและอุปกรณ์การแสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820125412.pdf
85 6 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อเชียร์กีฬาคณะวิศวะกรรมศาสตร์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200310105522.pdf
86 5 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับทำซุ้ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200218155717.pdf
87 4 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก จำนวน 3000 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200218153611.pdf
88 3 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อเชียร์กีฬา คณะวิทยาการจัดการจำนวน 690 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200303163651.pdf
89 29 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการกีฬาคณะวิทยาการจัดการจำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200303163729.pdf
90 28 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200310153731.pdf
91 24 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200310153748.pdf
92 23 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ทรงโค้งสีขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820125143.pdf
93 23 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อเชียร์กีฬาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 714 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200206135229.pdf
94 16 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200310153807.pdf
95 15 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยา จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200310154929.pdf
96 15 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซิ้อเสื้อเชียร์กีฬาคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200214025914.pdf
97 14 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อเชียร์กีฬาวิทยาลัยการดนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200312145009.pdf
98 10 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการกีฬาคณะวิทย์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200218145520.pdf
99 10 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่ารถโดยสาร (พัดลม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820125527.pdf
100 10 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำวีดีโอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820125339.pdf
101 10 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820125202.pdf
102 10 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดนักกีฬาจำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820111640.pdf
103 9 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมคนขับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820125221.pdf
104 8 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200207151531.pdf
105 6 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารสรุปการประชุมและอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200310173529.pdf
106 6 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬา จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820111626.pdf
107 6 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารสรุปการประชุมและอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820125823.pdf
108 6 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการเปิดบ้านวิทยาการจัดการจำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200207151730.pdf
109 3 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์โบชัวร์งานเดิน-วิ่งการกุศลบ้านสมเด็จ ครั้งที่ 2 จำนวน 4,500 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200303163510.pdf
110 2 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัลจำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200303163413.pdf