เลือก ปี
2564
2563
2562
2561
2560

รายงาน ประกาศซื้อ-จ้าง ปี 2564 จำนวน 97 รายการ

ลำดับ
วันที่
ประกาศ
ชื่อไฟล์
1 22 พ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20211125143626.pdf
2 15 พ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๒-๓ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20211125144726.pdf
3 11 ต.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20211026102415.pdf
4 8 ต.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น TASKalfa ๔๐๕๓ci จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20211026102428.pdf
5 17 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดมวลร่างกาย จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210921151659.pdf
6 14 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬาสีม่วง จำนวน ๒,๘๐๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210921151646.pdf
7 13 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210916151106.pdf
8 10 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210916151047.pdf
9 8 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อองค์ความรู้ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20211125142751.pdf
10 7 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการไหว้ครูคณะวิทยาการจัดการ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210908165127.pdf
11 6 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและล้างใหญ่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210910121212.pdf
12 6 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210913142024.pdf
13 6 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดต่อวีดีโอเครื่องมือวิศวกรสังคม จำนวน ๗ คลิป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20211125142809.pdf
14 3 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงเว็บไซต์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210913142609.pdf
15 3 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการเตรียมความพร้อมกีฬามหาวิทยาลัย จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210913142034.pdf
16 3 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬาโครงการเตรียมความพร้อมกีฬามหาวิทยาลัย จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210916151135.pdf
17 3 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อสามารถ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210916151121.pdf
18 3 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบไวนิลและโลโก้สื่อประชาสัมพันธ์วิศวกรสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20211125143342.pdf
19 3 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายทำวีดีโอส่งเสริมการออกกำลังกาย จำนวน ๓๐ คลิป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20211125143323.pdf
20 3 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210913142056.pdf
21 2 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการถ่ายทำวีดีโอและเว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20211125141556.pdf
22 2 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำกับการบำเพ็ญประโยชน์ฯ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210908165153.pdf
23 2 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210913142106.pdf
24 2 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการรับน้องวัยใสใจสะอาด มีจิตสาธารณะฯ ประจำปี ๒๕๖๔ (ออนไลน์) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210913142011.pdf
25 2 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายภาพและวีดีโอสรุปงานวิศวกรสังคม จำนวน ๒ คลิป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20211125143436.pdf
26 2 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายทำวีดีโอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20211125143400.pdf
27 1 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการซ่อมบำรุงพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ศค ๖๙๕๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20211125141639.pdf
28 1 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการไหว้ครู(ออนไลน์) ประจำปี ๒๕๖๔ คณะวิศวกรรมศาสาตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210908165203.pdf
29 1 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพิธีไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210908165214.pdf
30 1 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการ So Freshy ชีวิตดี๊ดีกับน้องปี ๑ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210913142046.pdf
31 1 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อคณะกรรมการดำเนินงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210916151154.pdf
32 30 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องประมาลสัญญาณภาพแบบ ๔K ยี่ห้อ Apple รุ่น Apple TV ๔K จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210901100708.pdf
33 30 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อวิ่ง BSRU VIRTUAL RUN จำนวน ๑,๕๐๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210908165314.pdf
34 30 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ BSRU VISUAL RUN จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210908164521.pdf
35 30 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ BSRU VIRTUAL RUN จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210908165256.pdf
36 27 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210901100556.pdf
37 27 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเหรียญรางวัลโครงการ BSRU VIRTUAL RUN จำนวน ๑,๕๐๐ เหรียญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210913142120.pdf
38 27 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210901101059.pdf
39 26 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมนักศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20211125141404.pdf
40 24 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210901100609.pdf
41 24 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬาคณะครุศาสตร์ จำนวน ๘๓๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210908164126.pdf
42 20 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ BSRU Visual Run โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20211125142959.pdf
43 18 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบโลโก้ เสื้อ เหรียญรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20211125143418.pdf
44 16 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบฐานข้อมูลกิจกรรม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210901100628.pdf
45 16 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ สำหรับสำหรับกิจกรรมออนไลน์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210901100739.pdf
46 5 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210827123217.pdf
47 5 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการอบรมบทบาทหน้าที่สภานักศึกษา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210827123228.pdf
48 3 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๖ รายหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210809123904.pdf
49 2 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าค่าใช้บริการเสริม/ค่าใช้บริการอื่นๆ(ค่าบริการอินเตอร์เน็ต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20211125141456.pdf
50 30 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาระบบไฟ แสง สี เสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20211125142004.pdf
51 30 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวีดีโอการสอนปรับพื้นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20211125143601.pdf
52 30 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไมค์โครโฟนไร้สาย ยี่ห้อ SHURE รุ่น SVX๑๘๘A/VAL จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210901100657.pdf
53 29 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่การประชาสีมพันธ์สำหรับนักศึกษา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210901100752.pdf
54 29 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการเตรียมความพร้อมการบริการและสวัสดิการแก่นักศึกษา กิจกรรมปฐมนิเทศและการอบรมแก่นักศึกษาใหม่ยุค(New Normal) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210901100644.pdf
55 27 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210809123927.pdf
56 27 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔) จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210901101616.pdf
57 22 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการเตรียมความพร้อมการเรียนและเสริมทักษะชีวิตนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210809124214.pdf
58 21 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210809124204.pdf
59 21 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการถวายเทียนจำนำพรรษาคณะครุศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210809123916.pdf
60 21 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องดนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20211125142423.pdf
61 20 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการสืบสาน อนุรักษ์ประเพณีความเป็นไทย ชาวพุทธรวมใจแห่เทียนพรรษา คณะมนุษยศาสตร์ฯ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210804145622.pdf
62 20 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายทำพร้อมตัดต่อวีดีโอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20211125142728.pdf
63 20 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการถวายเทียนพรรษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทตโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210809101825.pdf
64 19 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฟอกอากาศ ยี่ห้อ TOSHIBA รุ่น CAF-H๗๐(W) จำนวน ๗ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210809123939.pdf
65 19 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายภาพเพื่อประกอบคู่มืออัตลักษณ์นักศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20211125141430.pdf
66 19 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบคู่มือนักศึกษา และผู้ปกครอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20211125141830.pdf
67 15 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนากิจกรรม และการส่งมอบงานองค์การนักศึกษา ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210827123205.pdf
68 30 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์วิศวกรสังคม จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210804145650.pdf
69 29 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพจำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210804145636.pdf
70 25 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210709141915.pdf
71 25 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการกล่องปันสุข Box Care BSRU จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210802123449.pdf
72 23 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการกล่องปันสุขจำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210709135813.pdf
73 17 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210709140017.pdf
74 11 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องจ่ายสบู่อัตโนมัติ ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210709135921.pdf
75 8 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใส้กรองน้ำเครื่องทำน้ำดื่ม จำนวน ๑๑ ตู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210709135824.pdf
76 28 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปัจฉิมนิเทศ และบ้านสมเด็จ Job Fair ๒๐๒๑ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210518103841.pdf
77 28 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปัจฉิมนิเทศ และบ้านสมเด็จ Job Fair ๒๐๒๑ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210518103827.pdf
78 19 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการเลือกตั้ง จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210518103852.pdf
79 22 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปัจฉิมนิเทศคณะครุศาสตร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210407095833.pdf
80 12 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อโครงการอบรมวิศกรสังคม จำนวน ๒๗๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210407095847.pdf
81 12 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้าย ฺBackdrop โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210407095822.pdf
82 12 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มโครงการอบรมวิศวกรสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210503103635.pdf
83 10 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการวิศวกรสังคม จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210330144515.pdf
84 4 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้ัอกีฬาวิทยาลัยการดนตรี จำนวน ๔๙ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210503103947.pdf
85 4 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬา วิทยาลัยการดนตรี จำนวน ๙๘ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210503103956.pdf
86 3 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬาคณะวิทยาการจัดการจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210329135216.pdf
87 3 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุป้ายชื่อจำนวน ๒๕๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210322113511.pdf
88 18 ก.พ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการราชภัฏร่วมใจต้านภัย COVID-๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210322112834.pdf
89 16 ก.พ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ตู้ล็อคเกอร์ จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210322113037.pdf
90 15 ก.พ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการยุทธศาสตร์จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210322113051.pdf
91 9 ก.พ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210322113105.pdf
92 5 ก.พ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210217115148.pdf
93 27 ม.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องน้ำอาจารย์และบุคลากร อาคาร ๑ ชั้น ๒M โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210329135152.pdf
94 25 ม.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการอบรมนักศึกษาพิการจำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210217135138.pdf
95 19 ม.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะประชุมพับได้แบบมีล้อ จำนวน ๓๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210217115214.pdf
96 13 ม.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬา จำนวน ๗๐๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210217115230.pdf
97 8 ม.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210120141512.pdf