วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดหารายได้ก่อตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาและกิจการสาธารณะประโยชน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรัก ความสามัคคี ตลอดจนการมีส่วนร่วมของนักศึกษา ทั้งศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และประชาชนในการร่วมสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคม
3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม
4. เพื่อส่งเสริมให้เห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย ประโยชน์ของการเดิน - วิ่ง เพื่อการมีสุขภาพที่ดี

ประเภทการแข่งขัน

1. การเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ Fun Run ระยะทาง 4.5 กิโลเมตร จำนวน 2,000 คน (ไม่มีการแข่งขัน)
2. การแข่งขันวิ่ง Mini Marathon ระยะทาง 10.2 กิโลเมตร แบ่งเป็นประเภทชายแยกเป็น 7 ช่วงอายุ และประเภทหญิงแยกเป็น 6 ช่วงอายุ รวมจำนวน 3,000 คน
 
เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ Fun Run ระยะทาง 4 กิโลเมตร
นักวิ่งชาย 7 รุ่น
นักวิ่งหญิง 6 รุ่น
1 10.2 ก.ม. อายุ ต่ำกว่า 15 ปี
2 10.2 ก.ม. อายุ 16 - 29 ปี
3 10.2 ก.ม. อายุ 30 - 39 ปี
4 10.2 ก.ม. อายุ 40 - 49 ปี
5 10.2 ก.ม. อายุ 50 - 59 ปี
6 10.2 ก.ม. อายุ 60 - 69 ปี
7 10.2 ก.ม. อายุ 70 ปีขึ้นไป
1 10.2 ก.ม. อายุ ต่ำกว่า 15 ปี
2 10.2 ก.ม. อายุ 16 - 29 ปี
3 10.2 ก.ม. อายุ 30 - 39 ปี
4 10.2 ก.ม. อายุ 40 - 49 ปี
5 10.2 ก.ม. อายุ 50 - 59 ปี
6 10.2 ก.ม. อายุ 60 ปีขึ้นไป

การสมัคร

- ค่าสมัคร 400 บาท / คน ทุกประเภท
- นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 300 บาท (สมัคร online และชำระเงินด้วยตนเองที่สำนักกิจการนักศึกษา) [รายละเอียดเพิ่มเติม]
- ไม่จำกัดเพศและอายุ
- ผู้สมัครจะได้รับเสื้อวิ่ง 1 ตัว (รับเสื้อวันที่ 6-8 และ 11 มกราคม 2563)
- รับเหรียญที่ระลึก เมื่อเข้าเส้นชัย
- เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 26 ธันวาคม 2562

- โอนเงินค่าสมัครเข้าบัญชีธนาคาร (ภายใน 3 วันหลังการสมัคร) เลขที่บัญชีต่อไปนี้

 
bank ธนาคาร ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี
ไทยพาณิชย์ เดิน-วิ่งการกุศล บ้านสมเด็จฯ 435-046728-1
กรุงไทย เดิน-วิ่งการกุศล บ้านสมเด็จฯ 016-045194-9

รางวัลการแข่งขัน

- ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Overall ชายและ Overall หญิง ระยะ 10.2 กิโลเมตร
- ถ้วยรางวัลชนะเลิศ ระยะ 10.2 กิโลเมตร ชายและหญิง ลำดับที่ 1 – 5 ทุกรุ่น
- ถ้วยรางวัล ทีม/ชมรม ที่ส่งสมาชิกเข้าร่วม มากที่สุด ลำดับที่ 1 - 3
- ถ่วยรางวัล การแต่งกายแฟนซี ลำดับที่ 1 - 3 (การตัดสินสำหรับกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด)
- เหรียญที่ระลึก
- เสื้อการแข่งขัน
- สำหรับนักศึกษา มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับ Serial Key กิจกรรมเลือกของมหาวิทยาลัย จำนวน 2 กิจกรรม [รายละเอียด]
 

กำหนดการแข่งขัน

วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563
เวลา    03.45 น. ลงทะเบียน
เวลา    04.15 น. พิธีเปิดการแข่งขัน
เวลา    04.30 น. Warm up
เวลา    05.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง 10.2 กิโลเมตร
เวลา    05.15 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง 4.5 กิโลเมตร
เวลา    07.00 น. Cut Off ทุกรายการ
เวลา    07.30 น. พิธีมอบถ้วยรางวัล
เวลา    08.00 น. ปิดงาน
* มีอาหารบริการนักวิ่ง เมื่อเข้าเส้นชัย

เสื้อแข่งขัน
1. 26 (เด็ก) (ขนาดรอบอก 26 นิ้ว) Out of Stock
2. 28 (เด็ก) (ขนาดรอบอก 28 นิ้ว) Out of Stock
3. 2XS (เด็ก) (ขนาดรอบอก 32 นิ้ว) Out of Stock
4. XS (ขนาดรอบอก 34 นิ้ว)
5. S (ขนาดรอบอก 36 นิ้ว)
6. M (ขนาดรอบอก 38 นิ้ว)
7. L (ขนาดรอบอก 40 นิ้ว) Out of Stock
8. XL (ขนาดรอบอก 42 นิ้ว) Out of Stock
9. 2XL (ขนาดรอบอก 44 นิ้ว) Out of Stock
10. 3XL (ขนาดรอบอก 46 นิ้ว) Out of Stock
11. 4XL (ขนาดรอบอก 48 นิ้ว) Out of Stock
12. 5XL (ขนาดรอบอก 50 นิ้ว) Out of Stock
รับเสื้อ และ BIB ที่ ห้อง Edu Rome อาคาร 10 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ในระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563 เวลา 09.00 - 19.00 น. และ 11 มกราคม 2563 เวลา 09.00 - 17.00 น.

แผนที่การวิ่ง

ติดตามข่าวสาร

สถานที่จอดรถ
 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
 
โทรศัพท์ ในวันและเวลาราชการ
02-473-7000 ต่อ 1313 ในวันและเวลาราชการ สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
02-473-7000 ต่อ 1018 ในวันและเวลาราชการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา