ขยายเวลารับสมัคร ถึงวันที่ 5 มกราคม 2562
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดหารายได้ก่อตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาและกิจการสาธารณะประโยชน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรัก ความสามัคคี ตลอดจนการมีส่วนร่วมของนักศึกษา ทั้งศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และประชาชนในการร่วมสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคม
3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม
4. เพื่อส่งเสริมให้เห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย ประโยชน์ของการเดิน - วิ่ง เพื่อการมีสุขภาพที่ดี

ประเภทการแข่งขัน

1. การเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ Fun Run ระยะทาง 4 กิโลเมตร จำนวน 2,000 คน (ไม่มีการแข่งขัน)
2. การแข่งขันวิ่ง Mini Marathon ระยะทาง 10.2 กิโลเมตร แบ่งเป็นประเภทชายแยกเป็น 7 ช่วงอายุ และประเภทหญิงแยกเป็น 6 ช่วงอายุ รวมจำนวน 3,000 คน
 
เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ Fun Run ระยะทาง 4 กิโลเมตร
นักวิ่งชาย 7 รุ่น
นักวิ่งหญิง 6 รุ่น
1 อายุ ต่ำกว่า 15 ปี
2 อายุ 16 - 29 ปี
3 อายุ 30 - 39 ปี
4 อายุ 40 - 49 ปี
5 อายุ 50 - 59 ปี
6 อายุ 60 - 69 ปี
7 อายุ 70 ปีขึ้นไป
1 อายุ ต่ำกว่า 15 ปี
2 อายุ 16 - 29 ปี
3 อายุ 30 - 39 ปี
4 อายุ 40 - 49 ปี
5 อายุ 50 - 59 ปี
6 อายุ 60 ปีขึ้นไป

การสมัคร

- ค่าสมัคร 400 บาท / คน ทุกประเภท
- ไม่จำกัดเพศและอายุ
- ผู้สมัครจะได้รับเสื้อวิ่ง 1 ตัว (รับเสื้อวันที่ 7-9 และ 12 มกราคม 2562)
- รับเหรียญที่ระลึก เมื่อเข้าเส้นชัย
- เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 15 ธันวาคม 2561 (ขยายเวลา รับสมัคร ถึง วันที่ 5 มกราคม 2562 )

- โอนเงินค่าสมัครเข้าบัญชีธนาคาร (ภายใน 3 วันหลังการสมัคร) เลขที่บัญชีต่อไปนี้

 
bank ธนาคาร ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี
ไทยพาณิชย์ เดิน-วิ่งการกุศล บ้านสมเด็จฯ 4370170830
กรุงเทพ เดิน-วิ่งการกุศล บ้านสมเด็จฯ 1260894553
กรุงไทย เดิน-วิ่งการกุศล บ้านสมเด็จฯ 0160451949

รางวัลการแข่งขัน

- ชาย Overall และหญิง Overall ระยะ 10.2 กิโลเมตร รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล จำนวน รางวัลละ 10,000 บาท (เฉพาะนักวิ่ง คนไทยเท่านั้น)
- ถ้วยรางวัลชนะเลิศ ระยะ 10.2 กิโลเมตร ชายและหญิง ลำดับที่ 1 – 5 ทุกรุ่น
- ถ้วยรางวัล ทีม/ชมรม ที่ส่งสมาชิกเข้าร่วม มากที่สุด ลำดับที่ 1 - 3
- ถ่วยรางวัล การแต่งกายแฟนซี ลำดับที่ 1 - 3 (การตัดสินสำหรับกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด)
- เหรียญที่ระลึก
- เสื้อการแข่งขัน
- สำหรับนักศึกษา มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับ Serial Key กิจกรรมเลือกของมหาวิทยาลัย จำนวน 2 กิจกรรม
 

กำหนดการแข่งขัน

วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562
เวลา    04.00 น. ลงทะเบียน
เวลา    04.45 น. พิธีเปิดการแข่งขัน
เวลา    05.10 น. Warm up
เวลา    05.30 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง 10.2 กิโลเมตร
เวลา    05.45 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง 4 กิโลเมตร
เวลา    08.00 น. พิธีมอบถ้วยรางวัล
เวลา    08.30 น. ปิดงาน
* มีอาหารบริการนักวิ่ง เมื่อเข้าเส้นชัย

เสื้อแข่งขัน
1. SS (ขนาดรอบอก 34 นิ้ว) Out of Stock
2. S (ขนาดรอบอก 36 นิ้ว) Out of Stock
3. M (ขนาดรอบอก 38 นิ้ว)
4. L (ขนาดรอบอก 40 นิ้ว)
5. XL (ขนาดรอบอก 42 นิ้ว)
6. 2XL (ขนาดรอบอก 44 นิ้ว)
7. 3XL (ขนาดรอบอก 46 นิ้ว)
รับเสื้อ และ BIB ที่ อาคาร 10 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ในระหว่างวันที่ 7 - 9 และ 12 มกราคม 2562 เวลา 09.00 - 19.00 น.

แผนที่การวิ่ง
ผังบริเวณงาน
สถานที่จอดรถ
 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โทรศัพท์ 066-020-4151 ในวันและเวลาราชการ
02-473-7000 ต่อ 1018 ในวันและเวลาราชการ
   
ขยายเวลารับสมัคร ถึงวันที่ 5 มกราคม 2562