ระบบ BSRU e-Vote (วิธีการเลือกตั้ง)
วิธีการเลือกตั้ง
1. เข้าสู่เว็บไซต์ http://dsad.bsru.ac.th/vote
2.เลือกเมนู เลือกตั้ง
3. เข้าสู่ระบบ Username = รหัสประจำตัวนักศึกษา Password = เลขที่ประจำตัวประชาชน
4. เลือกหมายเลขนายกองค์การนักศึกษา หรือ ไม่ประสงค์ลงคะแนน แล้วกดยืนยันการลือกตั้ง
5. เลือกหมายเลขผู้สมัครนายกสโมสรนักศึกษา หรือ ไม่ประสงค์ลงคะแนน แล้วกดยืนยันการลือกตั้ง
6. การเลือกตั้งสมบูรณ์