Get Adobe Flash player📣 ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมอบรมทักษะชีวิต สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 63) และ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 62) ในโลกยุคดิจิตอล
😀 เตรียมตัวให้พร้อมแล้วพบกัน
📌 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 บนระบบออนไลน์
- สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมมีสิทธิ์ลุ้นรับ iPad และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย (ติดตามกติกาการร่วมลุ่นรางวัลบนเพจนี้)

📣 ผู้บริหาร สำนักกิจการนักศึกษา และผู้นำนักศึกษา เข้าร่วมอบรมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และประกวดเเนวคิดนวัตกรรมด้านน้ำบาดาลฯ กิจกรรมกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ระดับภูมิภาค รอบ 2 ภาคกลางวันที่ 30 - 31 ตุลาคม และวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 อาจารย์ขวัญชัย ช้างเกิด รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา และผู้นำนักศึกษา ได้แก่
1.นางสาวพิยดา พวงบุปผา
2.นายนัทธพงศ์ จีนปัต
3.นางสาวกฤตยา สูงสุด
4.นางสาวศศินา สีบัวฮาม
5.นายบรรณวัชร รัตนศรีอำไพพงศ์
เข้าร่วมอบรมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และประกวดเเนวคิดนวัตกรรมด้านน้ำบาดาลเพื่อสร้างเครือข่ายท้องถิ่นต้นแบบด้านการบริหารจัดการน้ำบาดาลอย่างยั่งยืน ภาคกลาง ผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ออนไลน์ จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ซึ่งมีการการบรรยายหัวข้อพิเศษ สถานการณ์น้ำบาดาลในประเทศไทย และการใช้กิจกรรม Design Thainking สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมในการดำเนินกิจกรรม ตลอด 3 วัน
#BSRURecentNews ผู้บริหาร สำนักกิจการนักศึกษา และผู้นำนักศึกษา เข้าร่วมอบรมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และประกวดเเนวคิดนวัตกรรมด้านน้ำบาดาลฯ กิจกรรมกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ระดับภูมิภาค รอบ 2 ภาคกลาง #BSRUNews

📌 โครงการ การสนับสนุนระบบปัญญานิเวศเพื่อสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืนระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสนับสนุนการพัฒนาโมเดล “สร้างสุขภาวะกลุ่มนักศึกษา” จึงขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนและดูแลนักศึกษาในประเด็นด้านการลดเหล้า บุหรี่ การฆ่าตัวตายในกลุ่มวัยรุ่น รายละเอียด
📌 รายงานการประเมินผลโครงการกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 <<click>>  
📌 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ไวรัส Covid-19 นักศึกษา..สามารถติดต่อสอบถามข่าวสารหรือข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับสำนักกิจการนักศึกษาได้ทางช่อง Chat Messenger ได้เลยนะครับ เจ้าหน้าที่จะพยายามตอบคำถามให้เร็วที่สุด
#Covid19  

🔖 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับลงทะเบียน ฉีดวัคซีน สำหรับนักศึกษา ที่สมัครใจ โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://dsad.bsru.ac.th/vaccine  

  คลิปวีดีโอการสัมภาษณ์แกนนำวิศวกรสังคม(แม่ไก่) มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์
     สามารถรับชมได้ที่ youtube   https://link.bsru.ac.th/st    

 คู่มือกิจกรรมเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษา และ คู่มือการเข้าใช้ระบบe-Studentloan (สำหรับนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา) ในรูปแบบของ E-book  คลิกที่ภาพเพื่อเข้าใช้งา 

   


 

สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา                                         1061 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600              โทร 0-2473-7000 ต่อ 1300 Fax. 0-2473-7000 ต่อ 1302  Read More...