Get Adobe Flash player


 

 

 ข่าวดี!!!! สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทุกชั้นปี
สำนักกิจการนักศึกษา ร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน "แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้า" ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทุกคน ทุกชั้นปี นักศึกษาติดต่อรับด้วยตนเอง ที่ สำนักกิจการนักศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2M (นำบัตรนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบอนุญาตขับขี่แสดงตนในการรับ)
**** รับได้ตั้งแต่ วันที่ 31 สิงหาคม - 30 กันยายน 2563 เท่านั้น **** 
สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ภาคพิเศษเรียนวันอาทิตย์ สามารถรับได้ในวันอาทิตย์ที่ 13 และ 20 กันยายน 2563 เวลา 11.00 - 14.00 น. นักศึกษาสามารถตรวจสอบสิทธิ์ในการรับได้ที่ http://dsad.bsru.ac.th/web/mask

 สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่(ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์โดยโปรแกรม Microsoft Teams และออกอากาศในช่องสำรองผ่าน Facebook Fanpage ของสำนักกิจการนักศึกษา มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษาใหม่ (ภาคพิเศษ) และนักศึกษาภาคปกติที่ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม รับชมเป็นจำนวนมาก สำนักกิจการนักศึกษา ขอขอบคุณ ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี และคณะผู้บริหารที่ให้เกียรติบันทึกเทปกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และหน่วยงานต่างๆประกอบไปด้วย สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน สำนักคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการแลเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ที่ร่วมสร้างสรรค์เติมเต็มความรู้ให้กับนักศึกษาใหม่ สู่รั้ว "บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา” 

 คู่มือกิจกรรมเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษา และ คู่มือการเข้าใช้ระบบe-Studentloan (สำหรับนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา) ในรูปแบบของ E-book  คลิกที่ภาพเพื่อเข้าใช้งาน 

   

 

สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1061 ซอยอิสรภาพ15       ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 โทร 0-2473-7000 ต่อ 1300 Fax. 0-2473-7000 ต่อ 1302  Read More...