Get Adobe Flash player

ติดต่อสำนักกิจการนักศึกษา


สำนักกิจการนักศึกษา ดำเนินจัดกิจกรรมและดูแลจัดบริการแนะแนวสำหรับนักศึกษาทุกคน มีบริการอื่นๆดังต่อไปนี้

  •   บริการด้านทุนการศึกษา งานแนะแนว มีทุนการศึกษา หลากหลายประเภท แก่นักศึกษาที่สนใจเข้าขอรับทุน
  •   บริการให้คำปรึกษา นักศึกษาผู้มีปัญหาต่างๆ ต้องการผู้ให้คำปรึกษา
  •   บริการจัดหางานทำ เพื่อช่วยหารายได้พิเศษ งานแนะแนวเป็นศูนย์กลางติดต่อเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุน
  •   การศึกษาเล่าเรียนให้ได้งานพิเศษที่เหมาะสมการเรียนและการฝึกวิชาทหารนักศึกษาวิชาทหารที่มีความประสงค์จะรายงานตัวเข้ารับการฝึกฝนแต่ละปีการศึกษาสามาร มาดำเนินเรื่องและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับวิชาทหารได้ที่ สำนักกิจการนักศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2M

ที่ตั้งสำนักงาน

  • อาคาร 1 ชั้น 2M
  • สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  • 1061 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
  • โทร 0-2473-7000 ต่อ 1300 , 1301 โทรสาร 0-2473-7000 ต่อ 1302
  • เว็บไซต์ : http://dsad.bsru.ac.th  
  • E-mail : Dsad.bsru.ac.th@gmail.com

ร้องทุกข์และรับความคิดเห็น

สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อาคาร ชั้น 2M หรือ โทร 0-2473-7000 ต่อ 1300 , 1301 โทรสาร 0-2473-7000 ต่อ 1302


 Click like และ share Facebook   สำนักกิจการนักศึกษา

“สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา”
เพื่อรับข้อมูลข่าวสารด้านกิจการนิสิตนักศึกษา

ID Line @: @bsru2016OpenChat 

Student Bsru 2562


OpenChat 

Student Bsru 2563


OpenChat 

Student Bsru 2564

:: แผนที่ ::

น่วยงานภายในมหาวิทยาลัย