Get Adobe Flash player

     

  

  

       


สำนักกิจการนักศึกษา

สำนักกิจการนักศึกษา ดำเนินจัดกิจกรรมและดูแลจัดบริการแนะแนวสำหรับนักศึกษาทุกคนมีบริการอื่นๆดังต่อไปนี้

  •  บริการด้านทุนการศึกษา งานแนะแนว มีทุนการศึกษา หลากหลายประเภท แก่นักศึกษาที่สนใจเข้าขอรับทุน
  •  บริการให้คำปรึกษา นักศึกษาผู้มีปัญหาต่างๆ ต้องการผู้ให้คำปรึกษา
  •  บริการจัดหางานทำ เพื่อช่วยหารายได้พิเศษ งานแนะแนวเป็นศูนย์กลางติดต่อเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนการศึกษาเล่าเรียนให้ได้งานพิเศษที่เหมาะสม
  •  การเรียนและการฝึกวิชาทหาร นักศึกษาวิชาทหารที่มีความประสงค์จะรายงานตัวเข้ารับการฝึกฝนแต่ละปีการศึกษา สามารถมาดำเนิน เรื่องและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับวิชาทหารได้ที่ สำนักกิจการนักศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2M


up Next 21-07-64