หน้าหลัก
ประวัติสำนัก
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างบริหาร
สภาประจำสำนัก
บุคลากร
บุคลากร รายงานการประชุม
บุคลากร แผนการบริหารงาน
 
ระบบงานภายใน (DAD)
user
pass
 ::: Link :::
คณะ


แบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
แสดงผล Poll ทั้งหมด

 
 
2554 > 2555 > 2556
ครั้งที่ วันที่
1 / 2554 3 มิถุนายน 2554
2 / 2554 13 มิถุนายน 2554
3 / 2554 20 มิถุนายน 2554
4 / 2554 27 มิถุนายน 2554
5 / 2554 5 กรกฎาคม 2554
6 / 2554 11 กรกฎาคม 2554
7 / 2554 21 กรกฎาคม 2554
8 / 2554 1 สิงหาคม 2554
9 / 2554 8 สิงหาคม 2554
10 / 2554 15 สิงหาคม 2554
11 / 2554 22 สิงหาคม 2554
12 / 2554 29 สิงหาคม 2554
13 / 2554 5 กันยายน 2554
14 / 2554 11 กันยายน 2554
15 / 2554 19 กันยายน 2554
16 / 2554 26 กันยายน 2554
17 / 2554 3 ตุลาคม 2554
18 / 2554 3 ตุลาคม 2554
19 / 2554 18 ตุลาคม 2554
20 / 2554 28 พฤศจิกายน 2554
21 / 2554 6 ธันวาคม 2554
22 / 2554 13 ธันวาคม 2554
23 / 2554 19 ธันวาคม 2554
24 / 2554 26 ธันวาคม 2554
25 / 2554 5 มกราคม 2555
26 / 2554 9 มกราคม 2555
27 / 2554 16 มกราคม 2555
28 / 2554 23 มกราคม 2555
29 / 2554 30 มกราคม 2555
30 / 2554 6 กุมภาพันธ์ 2555
31 / 2554 20 กุมภาพันธ์ 2555
32 / 2554 27 กุมภาพันธ์ 2555
33 / 2554 ??? มีนาคม 2554
34 / 2554 12 มีนาคม 2555
35 / 2554 12 มีนาคม 2555
36 / 2554 26 มีนาคม 2555
37 / 2554 2 เมษายน 2555
38 / 2554 12 เมษายน 2555
39 / 2554 20 เมษายน 2555
40 / 2554 30 เมษายน 2555
41 / 2554 10 พฤษภาคม 2555
42 / 2554 21 พฤษภาคม 2555
43 / 2554 14 มิถุนายน 2555
 
 
ครั้งที่ วันที่
   
   
 
ครั้งที่ วันที่
1 / 2554 9 มิถุนายน 2554
2 / 2554 7 กรกฎาคม 2554
3 / 2554 4 สิงหาคม 2554
4 / 2554 15 กันยายน 2554
5 / 2554 8 ธันวาคม 2554
6 / 2554 12 มกราคม 2555
7 / 2554 16 กุมภาพันธ์ 2555
8 / 2554 15 มีนาคม 2555
9 / 2554  
 
 
สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1060 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โทร 0-2473-7000 ต่อ 1300 , 1301 โทรสาร 0-2473-7000 ต่อ 1300