ตรวจสอบการดำเนินการ ภาคเรียนที่ 1/2563
จองวันเซนต์สัญญา (กู้ใหม่-กู้ต่อเนื่องย้ายสถานศึกษา)
เปิดระบบจอง วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 00.01 น.
ขั้นต้อนการขอกู้
สำหรับนักศึกษา (กู้ใหม่-กู้ต่อเนื่องย้ายสถานศึกษา)