จำนวน รอบที่ให้จองวันเซนต์สัญญา จำนวน 39 รอบ
ลำดับ วันที่ รอบเวลา กลุ่ม ลงแล้ว / จำนวนรับ หมายเหตุ
1 5 มกราคม 2564 08.00 น.
กรอ
0 / 55
2 5 มกราคม 2564 09.00 น.
กรอ
0 / 53
3 5 มกราคม 2564 10.00 น.
กรอ
0 / 53
4 5 มกราคม 2564 11.00 น.
กรอ
0 / 53
5 5 มกราคม 2564 13.00 น.
กยศ
0 / 50
6 5 มกราคม 2564 14.00 น.
กยศ
0 / 50
7 5 มกราคม 2564 15.00 น.
กยศ
0 / 50
8 5 มกราคม 2564 16.00 น.
กยศ
0 / 50
9 6 มกราคม 2564 09.00 น.
กยศ
0 / 50
10 6 มกราคม 2564 10.00 น.
กยศ
0 / 50
11 6 มกราคม 2564 11.00 น.
กยศ
0 / 50
12 6 มกราคม 2564 13.00 น.
กยศ
0 / 50
13 6 มกราคม 2564 14.00 น.
กยศ
0 / 50
14 6 มกราคม 2564 15.00 น.
กยศ
0 / 50
15 6 มกราคม 2564 16.00 น.
กยศ
0 / 50
16 7 มกราคม 2564 09.00 น.
กยศ
0 / 50
17 7 มกราคม 2564 10.00 น.
กยศ
0 / 50
18 7 มกราคม 2564 11.00 น.
กยศ
0 / 50
19 7 มกราคม 2564 13.00 น.
กยศ
0 / 50
20 7 มกราคม 2564 14.00 น.
กยศ
0 / 50
21 7 มกราคม 2564 15.00 น.
กยศ
0 / 50
22 7 มกราคม 2564 16.00 น.
กยศ
0 / 50
23 8 มกราคม 2564 09.00 น.
กยศ
0 / 50
24 8 มกราคม 2564 10.00 น.
กยศ
0 / 50
25 8 มกราคม 2564 11.00 น.
กยศ
0 / 50
26 8 มกราคม 2564 13.00 น.
กยศ
0 / 50
27 8 มกราคม 2564 14.00 น.
กยศ
0 / 50
28 8 มกราคม 2564 15.00 น.
กยศ
0 / 50
29 8 มกราคม 2564 16.00 น.
กยศ
0 / 50
30 9 มกราคม 2564 09.00 น.
กยศ
0 / 50
31 9 มกราคม 2564 10.00 น.
กยศ
0 / 50
32 9 มกราคม 2564 11.00 น.
กยศ
0 / 50
33 9 มกราคม 2564 13.00 น.
กยศ
0 / 50
34 9 มกราคม 2564 14.00 น.
กยศ
0 / 50
35 9 มกราคม 2564 15.00 น.
กยศ
0 / 50
36 9 มกราคม 2564 16.00 น.
กยศ
0 / 50
37 10 มกราคม 2564 11.00 น.
กยศ
0 / 50
38 10 มกราคม 2564 13.00 น.
กยศ
0 / 50
39 10 มกราคม 2564 14.00 น.
กยศ
0 / 50
จองวันกรุณากรอกข้อมูล

เลขที่ประจำตัวประชาชน

สรุปจำนวน นักศึกษา ลงทะเบียนจองวันเซนต์ใบยืนยัน
ลำดับ ประเภทกู้ จำนวน
1 กยศ. 0 ราย
2 กรอ. 0 ราย
รวม 0 ราย