หน้าหลัก
ประวัติสำนัก
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างบริหาร
สภาประจำสำนัก
บุคลากร
บุคลากร รายงานการประชุม
บุคลากร แผนการบริหารงาน
 
ระบบงานภายใน (DAD)
user
pass
 ::: Link :::
คณะ


แบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
แสดงผล Poll ทั้งหมด

 
 

 
 
วัน - เดือน - ปี เกิด
วันที่ 10  กรกฎาคม  2504

ที่อยู่
12/71  หมู่ 10 ถนนกาญจนภิเษก  แขวงบางบอน  เขตบางบอน  กรุงเทพมหานคร

ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา สถานศึกษา จังหวัด
ปริญญาตรี   ศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพฯ

อาชีพ
กรรมการ  บริษัท  ร่วมรับทรัพย์  จำกัด 
23  ถนนสาทรใต้  ยานนาวา สาทร  กรุงเทพมหานคร  10500

เกียรติคุณ
พ.ศ. เกียรติคุณ
2537 รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก  ชั้นที่  5  ชื่อ  เบญจมาภรณ์  เมื่อวันที่  5  ธันวาคม  พ.ศ.2537
2539 เกียรติคุณ นักธุรกิจผู้ทำคุณประโยชน์แก่ สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2541   เกียรติคุณ  หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ  กองทัพบก 
2541 เกียรติคุณ  เข็มเครื่องหมายรูปกระเป๋าคันชีพ  กองพลทหารม้า
2545  ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สำนักงานเขตคลองสาน
2549 ศิษย์เก่าดีเด่น  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
2552 อาสาสมัครดีเด่น  (องค์กรสาธารณะประโยชน์) ของจังหวัดนนทบุรี

การทำงานเพื่อสังคม
ลำดับ หน้าที่
1 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี         
2 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
3 คณะกรรมการการมีส่วนร่วมตรวจสอบระบบราชการ (ภาคประชาชน)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4 คณะกรรมการสถานศึกษาชั้นพื้นฐาน  โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
5 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนสังกัด สพฐ. กทม. เขต 3
6 ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือแห่งชาติ  สังกัดสโมสรลูกเสือกรุงเทพมหานคร
7 สมาชิกสโมสรลูกเสือนาวี  กรุงเทพมหานคร
8 คณะกรรมการบริหารสมาคมสายใจครอบครัว  โรงพยาบาลศรีธัญญา
9 อาสาสมัครผู้บริจาคเกล็ดโลหิต  สภากาชาดไทย
 
 
 
 
 
สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1060 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โทร 0-2473-7000 ต่อ 1300 , 1301 โทรสาร 0-2473-7000 ต่อ 1300