หน้าหลัก
ประวัติสำนัก
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างบริหาร
สภาประจำสำนัก
บุคลากร
บุคลากร รายงานการประชุม
บุคลากร แผนการบริหารงาน
 
ระบบงานภายใน (DAD)
user
pass
 ::: Link :::
คณะ


แบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
แสดงผล Poll ทั้งหมด

 
 

 
 
วัน - เดือน - ปี เกิด
วันที่ 17  กันยายน  2506

ที่อยู่
149/9  หมู่ 9  ต.คูคต  อ.ลำลูกกา  จ.ปทุมธานี

ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา สถานศึกษา จังหวัด
ประถมศึกษา โรงเรียนประตูชัย อยุธยา
มัธยมศึกษา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย อยุธยา
ปวช. – ปวส. โรงเรียนดุสิตพณิชยการ กรุงเทพฯ
ปริญญาตรี วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพฯ

อาชีพ
ผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์  สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เกียรติคุณ
พ.ศ. เกียรติคุณ
2540 เกียรติบัตร  ผู้กำกับกำลังสำรอง  รุ่นที่  4 สมาคมกำลังสำรอง รักษาดินแดนไทยร่วมกับศูนย์สงครามพิเศษ
2540 เกียรติบัตร  สมาชิกพลร่มสัมพันธ์กิตติมศักดิ์  รุ่นที่  22/40ศูนย์สงครามพิเศษ
2541 ประกาศนียบัตร  นักทำลายใต้น้ำจู่โจมกิตติมศักดิ์กองทัพเรือ
2541 เกียรติบัตร  กำลังสำรองทางทะเล  รุ่นที่  1 สมาคมกำลังสำรอง รักษาดินแดนไทย ร่วมกับ หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ

การทำงานเพื่อสังคม
ลำดับ หน้าที่
1 คณะกรรมการสภาสำนักกิจการนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
3 คณะกรรมการดำเนินงานการจัดให้เกิดรายได้  มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 
 
 
 
 
สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1060 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โทร 0-2473-7000 ต่อ 1300 , 1301 โทรสาร 0-2473-7000 ต่อ 1300