หน้าหลัก
ประวัติสำนัก
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างบริหาร
สภาประจำสำนัก
บุคลากร
บุคลากร รายงานการประชุม
บุคลากร แผนการบริหารงาน
 
ระบบงานภายใน (DAD)
user
pass
 ::: Link :::
คณะ


แบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
แสดงผล Poll ทั้งหมด

 
--- ข่าวสารทั่วไป

เชิญนิสิต นักศึกษา บุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันพิราลัย ประจำปี 2558

กำหนดการจัดกิจกรรมสำหรับงานวันคล้ายวันพิราลัย ประจำปีการศึกษา 2558 ในระหว่างวันที 16 - 19 มกราคม 2559่
รายละเอียด...
18/11/2558

อบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างจิตสำนึกเพื่อการเป็นพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21”

กลุ่มวิชาชีพครูคณะครุศาสตร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ”สร้างจิตสำนึกเพื่อการเป็นพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21
ขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 พ.ย.2558
รายละเอียด...
18/11/2558

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดกิจกรรม ประกวดหนูน้อยนพมาศ
รายละเอียด...
11/11/2558

โครงการฝึกอบรม ขับขี่ปลอดภัย ถูกกฎหมายจราจร

โครงการฝึกอบรม ขับขี่ปลอดภัย ถูกกฎหมายจราจร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1
รายละเอียด...
4/11/2558
--- ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์
- Download เอกสาร BSRU Bulletin
 
 
 
สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1060 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โทร 0-2473-7000 ต่อ 1300 , 1301 โทรสาร 0-2473-7000 ต่อ 1300