ระบบลงชื่อ กิจกรรม / จิตอาสา กยศ. มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ลำดับ กิจกรรม จำนวนรับ หน่วยกิจกรรม (หน่วย) ชั้วโมงจิตอาสา (ชั่วโมง) ลงทะเบียนแล้ว คงเหลือ ลงทะเบียน
1
รู้เท่าทันและห่างไกลยาเสพติด
[ รายชื่อ ] [ รายละเอียด ]
300 คน 1 200 คน 100 คน
 
โปรดอ่าน
- ลงทะเบียนแล้วไม่มา จะถูกหักคะแนนความประพฤติ จำนวน 20 คะแนน