Get Adobe Flash player

 ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา                                              UpNews  08/12/2017     

 ระบบลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช   
กิจกรรมวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในวันที่ 28 ธันวาคม 2560 โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 2 ช่วงได้แก่  (ขบวนพวงมาลา ช่วงเช้า) และ (รับเสด็จ ช่วงบ่าย-เย็น) ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม    << Click >>  
รายละเอียดเพิ่มเติม facebook : สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่กำลังศึกษาในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ในสาขาที่กำหนด จากสถาบันการศึกษาของรัฐทั่วประเทศ ที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความสนใจในการศึกษาเล่าเรียน เพื่อมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบการศึกษาในระดับชั้นที่สังกัดอยู่ภายใต้โครงการ ทุนส่งน้องเรียนจบปีที่ 12 ประจำปี 2560 ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 20 มกราคม 2561 

คลิก >>> ดาวน์โหลดระเบียบทุนส่งน้องเรียนจบ ประจำปี 2560

คลิก >>> ดาวน์โหลดใบรับสมัครทุนส่งน้องเรียนจบ ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2560

 คู่มือกิจกรรมเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตนักศึกษา และ คู่มือการเข้าใช้ระบบe-Studentloan (สำหรับนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา) ในรูปแบบของ E-book  คลิกที่ภาพเพื่อเข้าใช้งาน  

                              


   


 

สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1061 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 โทร 0-2473-7000 ต่อ 1300 Fax. 0-2473-7000 ต่อ 1302  Read More...