Get Adobe Flash player

 ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา                                              UpNews  26/06/2017     

 รับสมัครนักศึกษาลงพื้นที่แจกแบบสอบถามในพื้นที่ เขตคลองสาน เขตจอมทอง เขตราษฎร์บูรณะ 

- ค่าตอบแทนชุดละ 60 บาท (ในเบื้องต้นจะให้ท่านละ 200 ชุด)
- แบบสอบถาม 1 ชุด มี 2 หน้า
- เอกสารประกอบการสมัคร 1. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป (เพื่อทำบัตร) 2. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา 1 แผ่น
   3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย
- ติดต่อ/สอบถาม และรับใบสมัครได้ที่ สำนักกิจการนักศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2M หรือดาวน์โหลด >>คลิก<<   แล้วนำส่ง(ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560)

 ปฐมนิเทศรวมนักศึกษาใหม่ (นักศึกษารับตรงรอบ 3 และรอบ Admission)

     วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 อาคาร 1 ชั้น 4 เวลา 08.00 - 12.00 น.


 กำหนดตารางกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 (นักศึกษารับตรงรอบ 3 และรอบadmission) 

 รับสมัครนักศึกษา เข้าร่วมโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย   สมัครเข้าร่วมโครงการ   >>คลิก<<


 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประเภท กู้ใหม่ ของนักศึกษาที่เข้าเรียนรอบแรก และรอบที่ 2   >>คลิก<<


 กำหนดการเซ็นยืนยันคำขอกู้ผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี ภาคเรียนที่ 1/2560 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
กองทุนกู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) (รหัส 56 ,57,58,59)   >>คลิก<<


 ดาวน์โหลด แบบฟอร์มเสนอโครงการ/กิจกรรมรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560    >>คลิก<<

 คู่มือกิจกรรมเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตนักศึกษา และ คู่มือการเข้าใช้ระบบe-Studentloan (สำหรับนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา) ในรูปแบบของ E-book  คลิกที่ภาพเพื่อเข้าใช้งาน  

                             


   


 

สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1061 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 โทร 0-2473-7000 ต่อ 1300 โทรสาร 0-2473-7000 ต่อ 1302  Read More...