Get Adobe Flash player


                                                                                                                                                             UpNews  16/07/2018 

                                   


  รับสมัครนักศึกษาช่วยงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศรับสมัครนักศึกษาช่วยงาน สำหรับการแจกบัตรนักศึกษาใหม่ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 และ วันที่ 1 สิงหาคม 2561 จำนวนนักศึกษาที่ต้องการ : วันละ 16 คน ค่าจ้าง 300 บาทต่อวัน สมัครได้ที่สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2M ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ประกาศ สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา เรื่อง ยื่นซองเสนอราคา จัดซื้อเสื้อกีฬา ประจำปีการศึกษา  2561    รายละเอียด << Click >>  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1  รายละเอียด
<< Click >>  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                            

 คู่มือกิจกรรมเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตนักศึกษา และ คู่มือการเข้าใช้ระบบe-Studentloan (สำหรับนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา) ในรูปแบบของ E-book  คลิกที่ภาพเพื่อเข้าใช้งาน 

            


 

สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1061 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 โทร 0-2473-7000 ต่อ 1300 Fax. 0-2473-7000 ต่อ 1302  Read More...