Get Adobe Flash player

                                               


           
                        
 ใบสมัคร ตำแหน่ง นายกองค์การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีการศึกษา 2562     << Click >>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ประกาศผลการประกวดผลงานกิจกรรม โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจในสิทธิ หน้าที่ของตนเองและผู้อื่น    << Click >>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ตารางการแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2561   << Click >>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ตารางสรุปเหรียญรางวัล การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561   << Click >>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1  รายละเอียด << Click >>   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คู่มือกิจกรรมเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตนักศึกษา และ คู่มือการเข้าใช้ระบบe-Studentloan (สำหรับนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา) ในรูปแบบของ E-book  คลิกที่ภาพเพื่อเข้าใช้งาน 

   

 

สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1061 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 โทร 0-2473-7000 ต่อ 1300 Fax. 0-2473-7000 ต่อ 1302  Read More...