Get Adobe Flash player


 

                                                                               UpNews  18/03/2018     

  ตารางสรุปเหรียญรางวัล การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560  << คลิก >>   
                           
 กำหนดวันแข่งขันกีฬา ภายใน ประจาปี 2560  
      " ชงโคเกมส์ 2017"   รายละเอียด << คลิก >>
  กำหนดการแข่งขัน ของแต่ละชนิดกีฬา << คลิก >>                     

  ประกาศ เปิดรับสมัคร  
- นายกองค์การ
- ประธานสภา
- นายกสโมสร
ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561
* ตำแหน่งนายกองค์การและประธานสภา สามารถยื่นใบสมัครได้ที่สำนักกิจการนักศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2M
* ตำแหน่งนายกสโมสร สามารถยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานประจำคณะ
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561
ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น.  (ผู้ที่ลงสมัคร ต้องมารายงานตัว ในวันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุมสุริยะ 1 อาคาร 1 ชั้น 3 เพื่อทำการจับหมายเลข)   ดาวโหลดใบสมัครและรายละเอียดต่าง ๆ << คลิก >>
*หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่
นายอดิศร เนียมแก้ว (นักวิชาการทางการศึกษา) 0816490529
นางสาวเกศินี บุญสะอาด (ประธานสภานักศึกษา) 0945593377
                                        
 คู่มือกิจกรรมเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตนักศึกษา และ คู่มือการเข้าใช้ระบบe-Studentloan (สำหรับนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา) ในรูปแบบของ E-book  คลิกที่ภาพเพื่อเข้าใช้งาน 

                             

 

สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1061 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 โทร 0-2473-7000 ต่อ 1300 Fax. 0-2473-7000 ต่อ 1302  Read More...