Get Adobe Flash playerชนิดกีฬาและสนามแข่งขันกีฬา" ชงโคเกมส์ 2016 "

ระหว่างวันที่ 11 - 19 มีนาคม 2560


ลำดับที่

ชนิดกีฬา

สนามแข่งขัน

ตารางการแข่งขัน

วันที่/เวลาการแข่งขัน

1.


ฟุตบอล 7 คน


สนามฟุตบอล


11 มี.ค.60 / 09.00 น.

2.

วอลเลย์บอล


โรงยิม

13 มี.ค.60 /16.00-18.15 น.

14 มี.ค.60 /16.00-18.15 น.

15 มี.ค.60 /16.00-18.15 น.

16 มี.ค.60 /16.30-17.30 น.

3.

บาสเก็ตบอล


โรงเรียนมัธยมสาธิต


11 มี.ค.60 /09.30-13.30 น.

12 มี.ค.60/10.00-13.30 น.

4.

เซปักตะกร้อ (เดี่ยว)

        เซปักตะกร้อ (คู่)


โรงเรียนประถมสาธิต

โรงเรียนประถมสาธิต


11มี.ค.60 /09.30-16.30 น.

12 มี.ค.60 /09.30-15.30 น.

5.

ฟุตซอล


โรงยิม


11 มี.ค.60/09.00-16.45 น.

12 มี.ค.60/09.00-15.00 น.

6.

 แชร์บอล


โรงเรียนมัธยมสาธิต


18 มี.ค.60/09.30-15.15 น.

7.

เปตอง

เปตอง ชายเดี่ยว

เปตอง หญิงเดี่ยว

เปตอง ชายคู่

เปตอง หญิงคู่

เปตอง คู่ผสมสนามเปตอง

สนามเปตอง

สนามเปตอง

สนามเปตอง

สนามเปตอง

สนามเปตอง12 มี.ค.60/เริ่ม 09.00 น.

12 มี.ค.60/เริ่ม 09.00 น.

12 มี.ค.60/เริ่ม 09.00 น.

12 มี.ค.60/เริ่ม 09.00 น.

12 มี.ค.60/เริ่ม 09.00 น.

12 มี.ค.60/เริ่ม 09.00 น.

8.

เทเบิลเทนนิส

เทเบิลเทนนิส ชายเดี่ยว

เทเบิลเทนนิส หญิงเดี่ยว

เทเบิลเทนนิส ชายคู่

เทเบิลเทนนิส หญิงคู่

เทเบิลเทนนิส คู่ผสม


อาคาร 1 ชั้น 1

อาคาร 1 ชั้น 1

อาคาร 1 ชั้น 1

อาคาร 1 ชั้น 1

อาคาร 1 ชั้น 1

อาคาร 1 ชั้น 1


12 มี.ค.60/09.00 เป็นต้นไป

12 มี.ค.60/09.00 เป็นต้นไป

12 มี.ค.60/09.00 เป็นต้นไป

12 มี.ค.60/09.00 เป็นต้นไป

12 มี.ค.60/09.00 เป็นต้นไป

12 มี.ค.60/09.00 เป็นต้นไป

9.

แบดมินตัน

แบดมินตัน ชายเดี่ยว

แบดมินตัน  หญิงเดี่ยว

แบดมินตัน ชายคู่

แบดมินตัน หญิงคู่

แบดมินตัน  คู่ผสม


1

สวนสงบ

สวนสงบ

สวนสงบ

สวนสงบ

สวนสงบ

สวนสงบ


1

15 มี.ค.60/เริ่ม 09.00 น

15 มี.ค.60/เริ่ม 09.00 น

15 มี.ค.60/เริ่ม 09.00 น

15 มี.ค.60/เริ่ม 09.00 น

15 มี.ค.60/เริ่ม 09.00 น

15 มี.ค.60/เริ่ม 09.00 น

10.

หมากรุกไทย (เดี่ยว)

     หมากรุกไทย (คู่)


ห้องประชุม สุริยะ1

ห้องประชุม สุริยะ1


16 มี.ค.60/16.30 น.

17 มี.ค.60/16.30 น.

11.

หมากฮอส (เดี่ยว)

    หมากฮอส (คู่)


ห้องประชุม สุริยะ1

ห้องประชุม สุริยะ1


13มี.ค.60/16.30 น.

14 มี.ค.60/16.30 น.

12.

หมากล้อม (เดี่ยว)

    หมากล้อม (คู่)


ห้องประชุม สุริยะ1

ห้องประชุม สุริยะ1


18 มี.ค.60/10.00 น.

18 มี.ค.60/10.00 น.

13.

คอสเวิร์ด (เดี่ยว)

    คอสเวิร์ด (คู่)


ห้องประชุม สุริยะ1

ห้องประชุม สุริยะ1


13 มี.ค.60/16.30 น.

14 มี.ค.60/16.30 น.

14.

A-Math (เดี่ยว)

   A-Math (คู่)


ห้องประชุม สุริยะ1

ห้องประชุม สุริยะ1


16 มี.ค.60/16.30 น.

17 มี.ค.60/16.30 น.