Get Adobe Flash player

                 

                    


านแนะแนวการศึกษาและบริการให้คำปรึกษา

1. บริการให้คำปรึกษา นักศึกษาผู้มีปัญหาต่างๆ ต้องการผู้ให้คำปรึกษา

2. บริการจัดหางานทำ เพื่อช่วยหารายได้พิเศษ งานแนะแนวเป็นศูนย์กลางติดต่อเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนการศึกษาเล่าเรียนให้ได้งานพิเศษที่เหมาะสม

บริการให้คำปรึกษา 


 แบบบันทึกการให้คําปรึกษาแก่นิสิตนักศึกษา

 บริการให้การปรึกษาการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยโดยครูนักจิตวิทยาและทีมอาจารย์ที่ปรึกษาด้านจิตวิทยา แก่นิสิตที่ประสบปัญหา เช่น ปัญหาด้านความรัก ปัญหาด้านการเรียน การปรับตัว ครอบครัว บุคลิกภาพ เป็นต้น ช่องทางการให้คำปรึกษา สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา ชั้น 2อาคาร 1 เบอร์โทร 02-473-7000 ต่อ 1300 หรือมีการให้คำปรึกษาและแนะแนวผ่านช่องทางออนไลน์ โดยใช้ชื่อเฟสบุค “ฝ่ายแนะแนวการศึกษา สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา” หรือ “งานแนะแนว”
   แบบฟอร์มการให้คำปรึกษา

 • แบบบันทึกการประชุมกลุ่มและการเข้ากิจกรรมโฮมกลุ่ม          ที่ปรึกษา
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา 

  ข้อมูลนักศึกษา

 • ประวัตินักศึกษา
 • ประวัติการศึกษาของนักศึกษา
 • ผลงานและแนวคิดของนักศึกษา

  แบบฟอร์มบันทึกการให้คำปรึกษา

ขอรับคำปรึกษาปัญหาด้านต่างๆ


1.ผ่านช่อง Social Media   

facebook.com/dsad.bsru                                   lD Line : @bsru2560        

                         

E-mail :Dsad.bsru.ac.th@gmail.com

2.ผ่านช่องสายด่วน สนก.

ผู้อำนวยการ /รองฯผู้อำนวยการ
นัดหมายขอคำปรึกษา
โทร.02-473-7000 ต่อ 1300 ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน (สำหรับนิสิตนักศึกษา)

 บริการจัดหางานเพื่อช่วยหารายได้พิเศษ งานแนะแนวเป็นศูนย์กลางติดต่อเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนการศึกษาเล่าเรียนให้ได้งานพิเศษที่เหมาะสม สามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานเต็มเวลา งานบางเวลาและโครงการนิสิตช่วยงานสำหรับนิสิตนักศึกษา ผ่านช่องทาง Face book

 


 • ตำแหน่งงานว่าง ต้อนรับเปิดเทอม ปีการศึกษา 2559 สำหรับนิสิตนักศึกษา และ ประชาชนทั่วไป...หลากหลายงาน หลากหลายบริษัทครับ
 •  บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)


 • ทุนการศึกษาให้เปล่า ปีการศึกษา 2559 สำหรับนิสิตชั้น ปีที่ 2 - 5

ตำแหน่งงานว่าง ต้อนรับเปิดเทอม ปีการศึกษา 2559 สำหรับนิสิตนักศึกษา และ ประชาชนทั่วไป...หลากหลายงาน หลากหลายบริษัทครับ

 • ตำแหน่งงานว่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีมิตรพลบริหารธุรกิจ ..More..

 • บริษัทคอร์ปอเรชั่นจำกัด..More.

 • ตำแหน่งงานว่างที่เปิดรับ บ.เฮลท์ ซัพพอร์ท เฮ้าส์ จำกัด


 • ตำแหน่งงานว่าง สำหรับนิสิตที่ต้องการมีรายได้ระหว่างเรียน และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับ..


 • ตำแหน่งงานว่าง บริษัท ไทยวีรวัฒน์ จำกัด และโรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน ..More..

 • ตำแหน่งงานว่าง บริษัท ไทยวีรวัฒน์ จำกัด และ โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน ..More..


 • ตำแหน่งงานว่าง บริษัท พวงแสงเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ..More..

 • ตำแหน่งงานว่าง บริษัท เรนโบว์ อาร์ท จำกัด ..More..


 • ตำแหน่งงานว่างจาก Unilever Network    ก็มีนะครับ งานสบายๆ เรื่องเงินก็สบายๆ ครับ สนใจติดต่อ คุณ นภาพร 089-7825955


 • ตำแหน่งงานว่างครับ.....More..


 • ตำแหน่งว่างงาน makro  ..More..


 • ตำแหน่งว่างาน บ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จก. ..More..