Get Adobe Flash player

                 

                    


ติดต่อสำนักกิจการนิสิตนักศึกษา

สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา ดำเนินจัดกิจกรรมและดูแลจัดบริการแนะแนวสำหรับนิสิตนักศึกษาทุกคน มีบริการอื่นๆดังต่อไปนี้

 •   บริการด้านทุนการศึกษา งานแนะแนว มีทุนการศึกษา หลากหลายประเภท แก่นิสิต นักศึกษาที่สนใจเข้าขอรับทุน
 •   บริการให้คำปรึกษา นักศึกษาผู้มีปัญหาต่างๆ ต้องการผู้ให้คำปรึกษา
 •   บริการจัดหางานทำ เพื่อช่วยหารายได้พิเศษ งานแนะแนวเป็นศูนย์กลางติดต่อเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุน
 •   การศึกษาเล่าเรียนให้ได้งานพิเศษที่เหมาะสม
 •   การเรียนและการฝึกวิชาทหาร นิสิต นักศึกษาวิชาทหารที่มีความประสงค์จะรายงานตัวเข้ารับการฝึกฝนแต่ละปีการศึกษา สามารถมาดำเนินเรื่องและกิจกรรมต่างๆ                                     
 •   ที่เกี่ยวกับวิชาทหารได้ที่ สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2M

ที่ตั้งสำนักงาน

 • อาคาร 1 ชั้น 2M
 • สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 • 1061 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
 • โทร 0-2473-7000 ต่อ 1300 , 1301 โทรสาร 0-2473-7000 ต่อ 1302
 • เว็บไซต์ : http://dsad.bsru.ac.th  
 • E-mail : Dsad.bsru.ac.th@gmail.com

ร้องทุกข์และรับความคิดเห็น

สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา                อาคาร ชั้น 2M หรือ โทร 0-2473-7000 ต่อ 1300 , 1301 โทรสาร 0-2473-7000 ต่อ 1302


 Click like และ share Facebook   สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา

“สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา”
เพื่อรับข้อมูลข่าวสารด้านกิจการนิสิตนักศึกษา

ID Line @: @bsru2016
:: แผนที่ ::

น่วยงานภายในมหาวิทยาลัย