Get Adobe Flash player

                 

                    


สำนักกิจการนักศึกษา

สำนักกิจการนักศึกษา ดำเนินจัดกิจกรรมและดูแลจัดบริการแนะแนวสำหรับนักศึกษาทุกคน มีบริการอื่นๆดังต่อไปนี้

  •  บริการด้านทุนการศึกษา งานแนะแนว มีทุนการศึกษา หลากหลายประเภท แก่นักศึกษาที่สนใจเข้าขอรับทุน
  •  บริการให้คำปรึกษา นักศึกษาผู้มีปัญหาต่างๆ ต้องการผู้ให้คำปรึกษา
  •  บริการจัดหางานทำ เพื่อช่วยหารายได้พิเศษ งานแนะแนวเป็นศูนย์กลางติดต่อเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนการศึกษาเล่าเรียนให้ได้งานพิเศษที่เหมาะสม
  •  การเรียนและการฝึกวิชาทหาร นักศึกษาวิชาทหารที่มีความประสงค์จะรายงานตัวเข้ารับการฝึกฝนแต่ละปีการศึกษา สามารถมาดำเนินเรื่องและกิจกรรมต่างๆ
  •  ที่เกี่ยวกับวิชาทหารได้ที่ สำนักกิจการนักศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2M


up Next 21-06-62