จำนวน รอบที่ให้จองวันยืนยัน จำนวน 6 รอบ
ลำดับ วันที่ รอบเวลา กลุ่ม ลงแล้ว / จำนวนรับ
1 16 กันยายน 2562 09.00 น. กยศ. 146 / 150
2 16 กันยายน 2562 13.00 น. กยศ. 149 / 150
3 17 กันยายน 2562 09.00 น. กยศ. 151 / 151
4 17 กันยายน 2562 13.00 น. กยศ. 146 / 151
5 18 กันยายน 2562 09.00 น. กยศ. 159 / 165
6 18 กันยายน 2562 13.00 น. กรอ. 0 / 54
จองวันกรุณากรอกข้อมูล

เลขที่ประจำตัวประชาชน

สรุปจำนวน นักศึกษา ลงทะเบียนจองวันเซนต์ใบยืนยัน ภาคเรียนที่ 1 / 2562
ลำดับ ประเภทกู้ จำนวน
1 กยศ. 751 ราย
2 กรอ. 0 ราย
รวม 751 ราย