จำนวน รอบที่ให้จองวันยืนยัน จำนวน 7 รอบ
ลำดับ วันที่ รอบเวลา กลุ่ม ลงแล้ว / จำนวนรับ
1 24 มิถุนายน 2562 09.00 น. กยศ. 223 / 250
2 24 มิถุนายน 2562 13.00 น. กยศ. 227 / 250
3 25 มิถุนายน 2562 09.00 น. กยศ. 215 / 250
4 25 มิถุนายน 2562 13.00 น. กยศ. 202 / 250
5 26 มิถุนายน 2562 09.00 น. กรอ. 246 / 252
6 28 มิถุนายน 2562 09.00 น. กยศ. 22 / 200
7 28 มิถุนายน 2562 09.00 น. กรอ. 0 / 50
จองวันกรุณากรอกข้อมูล

เลขที่ประจำตัวประชาชน

สรุปจำนวน นักศึกษา ลงทะเบียนจองวันเซนต์ใบยืนยัน ภาคเรียนที่ 1 / 2562
ลำดับ ประเภทกู้ จำนวน
1 กยศ. 889 ราย
2 กรอ. 246 ราย
รวม 1,135 ราย