หน้าหลัก
ประวัติสำนัก
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างบริหาร
สภาประจำสำนัก
บุคลากร
บุคลากร รายงานการประชุม
บุคลากร แผนการบริหารงาน
 
ระบบงานภายใน (DAD)
user
pass
 ::: Link :::
คณะ


แบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
แสดงผล Poll ทั้งหมด

 

 

เอกสารกีฬาภายใน ประจำปี 2558 >>Click <<

ปฏิทินกิจกรรม ประจำปี 2558 >>Click <<

เอกสาร กยศ. ประจำปี 2558 >> Click <<

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันพิราลัย >>> Click <<<

สรุปเหรียญรางวัล การแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2557 >>> Click <<<

กำหนดการแข่งขัน / ตารางแข่งขันกีฬาภายในประจำปี 2557 >>> Click <<<

ปฏิทินกิจกรรม ประจำปี 2557 >>Click <<

ลงทะเบียนสัมภาษ กยศ. ประจำปีการศึกษา 2557 >> Click <<


หนังสือกิจการบ้านสมเด็จ

เส้นทางสู่อนาคต (คู่มือบัณฑิต)

สก.03-แบบฟอร์ม ขอออก Serial Key สำหรับกิจกรรม

สก.05-แบบฟอร์ม ขอแก้คะแนนความประพฤติ

สก.06-แบบฟอร์ม เบิกอุปกรณ์กีฬา (เฉพาะนักกีฬา และผู้ฝึกสอน)

ปฏิทินกิจกรรม ประจำปี 2558 >>Click <<

ปฏิทินกิจกรรม ประจำปี 2557 >>Click <<

ปฏิทินกิจกรรม ประจำปี 2556 >>Click <<

ปฏิทินกิจกรรม ประจำปี 2555 >>Click <<

ปฏิทินกิจกรรม ประจำปี 2554 >>Click <<

ปฏิทินกิจกรรม ประจำปี 2553 >>Click <<

เอกสาร กยศ.2556 >> Click <<

 
สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1060 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โทร 0-2473-7000 ต่อ 1300 , 1301 โทรสาร 0-2473-7000 ต่อ 1300