หน้าหลัก
ประวัติสำนัก
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างบริหาร
สภาประจำสำนัก
บุคลากร
บุคลากร รายงานการประชุม
บุคลากร แผนการบริหารงาน
 ::: Link :::
คณะ


แบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
แสดงผล Poll ทั้งหมด

 

 

ปฏิทินกิจกรรม ประจำปี 2557 >>Click <<


เอกสาร กยศ. ประจำปี 2557 >> Click <<

หนังสือกิจการบ้านสมเด็จ ประจำปี 2555

ปฏิทินกิจกรรม ประจำปี 2557 >>Click <<

ปฏิทินกิจกรรม ประจำปี 2556 >>Click <<

ปฏิทินกิจกรรม ประจำปี 2555 >>Click <<

ปฏิทินกิจกรรม ประจำปี 2554 >>Click <<

ปฏิทินกิจกรรม ประจำปี 2553 >>Click <<

เอกสาร กยศ.2556 >> Click <<
 
 
 
 
 
 
สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1060 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โทร 0-2473-7000 ต่อ 1300 , 1301 โทรสาร 0-2473-7000 ต่อ 1300