ระบบลงทะเบียนรุ่นพี่ สำหรับกิจกรรมรับน้องใหม่
ประจำปีการศึกษา 2562

ระบบจะปิดให้ลงทะเบียน ภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 23.59 น. เท่านั้น
ขณะนี้ได้หมดเวลาลงทะเบียนแแล้ว หรือ ระบบอาจจะปิดการลงทะเบียน หรือ เพื่อปรับปรุงระบบ.......???
ตรวจสอบผลการลงทะเบียน
ระบุรหัส Barcode :
หรือ
ระบุเลขที่ประจำตัวประชาชน :

ลงทะเบียนแล้ว จำนวน ทั้งสิ้น 2,062 คน