เลือก ปี
2563
2562
2561
2560

รายงาน ประกาศซื้อ-จ้าง ปี 2563 จำนวน 68 รายการ

ลำดับ
วันที่
ประกาศ
ชื่อไฟล์
1 21 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬาจำนวน ๒๕๐๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200729110712.pdf
2 8 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการแห่เทียนคณะวิทยาการจัดการ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200722154848.pdf
3 8 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการถวายเทียน คณะครุศาสตร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200722154859.pdf
4 2 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการแห่เทียนพรรษา คณะมนุษย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200722154912.pdf
5 23 มิ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการเทียนจำนำพรรษา วัดศรีสุริยวงศาราม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200716113408.pdf
6 17 มิ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200710093732.pdf
7 15 มิ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เสาวอลเลย์จำนวน ๑ คู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200703103309.pdf
8 12 มิ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนับสนุนกิจกรรมจำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200710093802.pdf
9 9 มิ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนับสนุนนักศึกษาพิการ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200710093745.pdf
10 29 พ.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ตู้น้ำเย็นสำหรับนักศึกษา จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200601093859.pdf
11 29 พ.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคีจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200609100553.pdf
12 27 พ.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200609095608.pdf
13 25 พ.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับโครงการ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200609100604.pdf
14 25 พ.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฉายภาพ ๓ มิติ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200703121928.pdf
15 7 พ.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ BROTHER รุ่น FAX-๒๙๕๐ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200519131251.pdf
16 27 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำ VDO Production โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200522105906.pdf
17 23 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200609095650.pdf
18 20 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200512153109.pdf
19 8 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำอุ่น-น้ำเย็น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200512152603.pdf
20 7 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬาคณะวิทยาการจัดการจำนวน ๑๔๗ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200512153119.pdf
21 25 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียงห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200522110044.pdf
22 24 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงพื้นยางกันกระแทกและอลูมิเนียมผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200522105156.pdf
23 12 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการโยคะเพื่อสุขภาพ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200422124744.pdf
24 11 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปัจฉิมนิเทศครุศาสตร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200422134217.pdf
25 10 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเหรียญรางวัลกีฬาภายใน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200605094044.pdf
26 6 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬาภายในประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๑๒๘๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200312140953.pdf
27 6 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬาจำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200312140934.pdf
28 6 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200512153131.pdf
29 4 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200422134558.pdf
30 2 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200310154952.pdf
31 24 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200310152923.pdf
32 20 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับโครงการแข่งขันกีฬาคณะวิศวะกรรมศาสตร์ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200310173155.pdf
33 20 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างใหญ่เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200310153711.pdf
34 19 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารประชุมสภานักศึกษาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200512153057.pdf
35 17 ก.พ. 2563 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์ห้องออกกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200522105327.pdf
36 17 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการประชุมสภานักศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200422134230.pdf
37 13 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการกีฬาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200310173048.pdf
38 13 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำ VDO พร้อมตัดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200316103138.pdf
39 13 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจอ LED บันทึกเทป พร้อมถ่ายทอดสด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200316103110.pdf
40 13 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200522105422.pdf
41 13 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ เวที แสง สี เสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200316103122.pdf
42 12 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการวันสถาปนาราชภัฏ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200218153337.pdf
43 7 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาระบบเครื่องเสียงและอุปกรณ์การแสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200316103222.pdf
44 6 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อเชียร์กีฬาคณะวิศวะกรรมศาสตร์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200310105522.pdf
45 5 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับทำซุ้ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200218155717.pdf
46 4 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก จำนวน 3000 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200218153611.pdf
47 3 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อเชียร์กีฬา คณะวิทยาการจัดการจำนวน 690 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200303163651.pdf
48 29 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการกีฬาคณะวิทยาการจัดการจำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200303163729.pdf
49 28 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200310153731.pdf
50 24 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200310153748.pdf
51 23 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ทรงโค้งสีขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200316103027.pdf
52 23 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อเชียร์กีฬาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 714 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200206135229.pdf
53 16 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200310153807.pdf
54 15 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยา จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200310154929.pdf
55 15 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซิ้อเสื้อเชียร์กีฬาคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200214025914.pdf
56 14 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อเชียร์กีฬาวิทยาลัยการดนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200312145009.pdf
57 10 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการกีฬาคณะวิทย์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200218145520.pdf
58 10 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่ารถโดยสาร (พัดลม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200313102231.pdf
59 10 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำวีดีโอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200316103154.pdf
60 10 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200316103044.pdf
61 10 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดนักกีฬาจำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200609095637.pdf
62 9 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมคนขับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200316103056.pdf
63 8 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200207151531.pdf
64 6 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารสรุปการประชุมและอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200310173529.pdf
65 6 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬา จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200609095624.pdf
66 6 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการเปิดบ้านวิทยาการจัดการจำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200207151730.pdf
67 3 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์โบชัวร์งานเดิน-วิ่งการกุศลบ้านสมเด็จ ครั้งที่ 2 จำนวน 4,500 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200303163510.pdf
68 2 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัลจำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200303163413.pdf