เลือก ปี
2562
2561
2560

รายงาน ประกาศซื้อ-จ้าง ปี 2562 จำนวน 6 รายการ

ลำดับ
วันที่
ประกาศ
ชื่อไฟล์
1 6 ก.พ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้ห้องประชุม จำนวน 50 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190215100557.pdf
2 30 ม.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานกีฬาประเพณี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190215100936.pdf
3 25 ม.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะประชุม จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190215100724.pdf
4 3 ม.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรีบงานกีฬา จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190205090743.pdf
5 3 ม.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190205090953.pdf
6 3 ม.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬา จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190212103457.pdf