เลือก ปี
2561
2560

รายงาน ประกาศซื้อ-จ้าง ปี 2561

ลำดับ
วันที่
ประกาศ
ชื่อไฟล์
1 5 ก.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180712102211.pdf
2 5 ก.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180712163908.pdf
3 2 ก.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์กีฬา (โต๊ะเทเบิลเทนนิส) จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180712103540.pdf
4 27 มิ.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180712164032.pdf
5 19 มิ.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704104308.pdf
6 21 พ.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการอบรมแกนนำเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704104632.pdf
7 7 พ.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704103102.pdf
8 4 พ.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬาจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704104054.pdf
9 19 เม.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704102904.pdf
10 29 มี.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเหรียญและถ้วยรางวัล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704104733.pdf
11 28 มี.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการเลือกตั้งนายก จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704103154.pdf
12 27 มี.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704104230.pdf
13 26 มี.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายสะพายและถ้วยรางวัลประกวดฑูตกิจกรรม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704103549.pdf
14 26 มี.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพืบัตรเลือกตั้งจำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704103616.pdf
15 26 มี.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในโครงการกีฬาเครือข่ายคณะวิทย์ฯ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704105440.pdf
16 22 มี.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬาการแข่งขันภายใน ประจำปี 2560 จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704104840.pdf
17 22 มี.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต๊นท์จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704110323.pdf
18 20 มี.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในงานกีฬาภายใน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704105211.pdf
19 19 มี.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอัฒจันทร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704110210.pdf
20 16 มี.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดนักกีฬานักศึกษาการศึกษาพิเศษ จำนวน 445 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704104152.pdf
21 15 มี.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชื่อชุดกีฬา ภาคพิเศษ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704105334.pdf
22 15 มี.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ โทรทัศน์สี LED จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704110011.pdf
23 14 มี.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อเชียร์ สำหรับกองเชียร์ วิทยาลัยการดนตรี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704104513.pdf
24 14 มี.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อเชียร์ สำหรับกองเชียร์ วิทยาลัยการดนตรี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704110250.pdf
25 13 มี.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬาจำนวน 1 รายการ (กีฬาภายใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704104925.pdf
26 26 ก.พ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704105710.pdf
27 22 ก.พ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการแสตน์เชียร์ กีฬาภายในคณะวิทยาการจัดการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704105540.pdf
28 20 ก.พ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704105806.pdf
29 19 ก.พ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการซ้อมรับปริญญา จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704105115.pdf
30 16 ก.พ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น MX-M464N จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704104428.pdf
31 16 ก.พ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180716163048.pdf
32 15 ก.พ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบัตรบัณฑิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704110055.pdf
33 14 ก.พ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโปรแกรมจัดแถวบัณฑิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704110133.pdf
34 13 ก.พ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานกีฬาคณะวิทยาการจัดการจำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180702162306.pdf
35 13 ก.พ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุที่ใช้ในงานกีฬาคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180716162936.pdf
36 30 ม.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการกีฬา คณะมนุษย์ฯ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180702161901.pdf
37 30 ม.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการกีฬา คณะมนุษย์ฯ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180716163203.pdf
38 24 ม.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180716163249.pdf
39 23 ม.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือวัสดุโครงการกีฬาคณะวิทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180703085506.pdf
40 23 ม.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรับ-ส่งนักกีฬา การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 รอบมหกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704105909.pdf
41 17 ม.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปัจฉิมนอเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180703103542.pdf
42 17 ม.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อสุท จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704105622.pdf
43 16 ม.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการปัจฉิมนิเทศ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180703103712.pdf
44 11 ม.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานใช้สำหรับจัดทำเอกสารกีฬาจำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180703124809.pdf
45 9 ม.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180703172333.pdf
46 9 ม.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704125131.pdf
47 8 ม.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬามวยสากลสมัครเล่นและมวยไทยสมัครเล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180703124910.pdf
48 3 ม.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 5,000 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180703145038.pdf