เลือก ปี
2561
2560

รายงาน ประกาศซื้อ-จ้าง ปี 2560

ลำดับ
วันที่
ประกาศ
ชื่อไฟล์
1 25 ธ.ค. 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180703124346.pdf
2 14 ธ.ค. 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180703124535.pdf
3 27 พ.ย. 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์สำเนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180703144949.pdf
4 22 พ.ย. 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180703123341.pdf