เลือก ปี
2562
2561
2560

รายงาน ประกาศซื้อ-จ้าง ปี 2562 จำนวน 20 รายการ

ลำดับ
วันที่
ประกาศ
ชื่อไฟล์
1 13 ก.พ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจอ LED บัททึกเทป และระบบถ่ายทอดสด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190226094856.pdf
2 12 ก.พ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานกีฬา จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190226094742.pdf
3 12 ก.พ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเวที แสง สี เสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190226094945.pdf
4 8 ก.พ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190226121426.pdf
5 7 ก.พ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวุสดุวันสถาปนาราชภัฏ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190312151024.pdf
6 6 ก.พ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้ห้องประชุม จำนวน 50 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190215100557.pdf
7 30 ม.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานกีฬาประเพณี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190215100936.pdf
8 28 ม.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดฟีล์มกรองแสงฉาบปรอท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190226120330.pdf
9 28 ม.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมความรัก และความสามัคคี จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190315164752.pdf
10 25 ม.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะประชุม จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190215100724.pdf
11 22 ม.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่ทำบุญเลี้ยงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190226120225.pdf
12 22 ม.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเหรียญรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190226121137.pdf
13 16 ม.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการเปิดบ้านวิทยาการจัดการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190226100103.pdf
14 16 ม.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการกีฬาสัมพันธ์พี่น้อง Sci TECH game 2018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190226120121.pdf
15 15 ม.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุถ้วยรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190226104238.pdf
16 14 ม.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวัสดุโครงการกีฬาสัมพันธ์พี่น้อง Sci TECH game 2018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190226120753.pdf
17 14 ม.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสาร วันคล้ายวันพิราลัย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190315164647.pdf
18 3 ม.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรีบงานกีฬา จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190205090743.pdf
19 3 ม.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190205090953.pdf
20 3 ม.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬา จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190212103457.pdf