เลือก ปี
2561
2560

รายงาน ประกาศซื้อ-จ้าง ปี 2561 จำนวน 77 รายการ

ลำดับ
วันที่
ประกาศ
ชื่อไฟล์
1 1 ส.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพื้นจิ๊กซอลเทควันโด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180808113823.pdf
2 1 ส.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์การฝึกซ้อมกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180815131918.pdf
3 24 ก.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการจิตอาสา จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180806162912.pdf
4 23 ก.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการอบรมทักษะชีวิต จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180806162958.pdf
5 20 ก.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อจำนวน 555 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180807174308.pdf
6 20 ก.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180814093425.pdf
7 16 ก.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180803075420.pdf
8 16 ก.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปรับพื้นฐานความรู้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180814095524.pdf
9 16 ก.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับโครงการแห่เทียน คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180814095620.pdf
10 16 ก.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการถวายเทียนจำนำพรรษา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180814100401.pdf
11 9 ก.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือ Home room จำนวน 200 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180803145010.pdf
12 9 ก.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการเตรียมความพร้อมจำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180806162833.pdf
13 9 ก.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180814101231.pdf
14 9 ก.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซท้อวัสดุสำนักงานจำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180814110930.pdf
15 6 ก.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180720145229.pdf
16 6 ก.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ ศูนย์บริการนักึกษาพิการ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180814104227.pdf
17 6 ก.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปฐมนิเทศคณะครุศาสตร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180814111013.pdf
18 5 ก.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180712102211.pdf
19 5 ก.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180712163908.pdf
20 5 ก.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ(13 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180802114426.pdf
21 3 ก.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเข็มหนีบไทด์นักศึกษา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180814101332.pdf
22 2 ก.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์กีฬา (โต๊ะเทเบิลเทนนิส) จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180712103540.pdf
23 29 มิ.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเข็มกลัดติดหน้าอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180814104345.pdf
24 29 มิ.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องใส่เข็มกลัด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180814110846.pdf
25 28 มิ.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตหนังสือคู่มือกิจกรรมและคู่มือผู้ปกครอง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180803144028.pdf
26 27 มิ.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180712164032.pdf
27 19 มิ.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704104308.pdf
28 21 พ.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการอบรมแกนนำเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704104632.pdf
29 7 พ.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704103102.pdf
30 4 พ.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬาจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704104054.pdf
31 3 พ.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกาย จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180814111047.pdf
32 19 เม.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704102904.pdf
33 29 มี.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเหรียญและถ้วยรางวัล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704104733.pdf
34 28 มี.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการเลือกตั้งนายก จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704103154.pdf
35 27 มี.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704104230.pdf
36 26 มี.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายสะพายและถ้วยรางวัลประกวดฑูตกิจกรรม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704103549.pdf
37 26 มี.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพืบัตรเลือกตั้งจำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704103616.pdf
38 26 มี.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในโครงการกีฬาเครือข่ายคณะวิทย์ฯ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704105440.pdf
39 22 มี.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬาการแข่งขันภายใน ประจำปี 2560 จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704104840.pdf
40 22 มี.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต๊นท์จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704110323.pdf
41 20 มี.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในงานกีฬาภายใน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704105211.pdf
42 19 มี.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอัฒจันทร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704110210.pdf
43 16 มี.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดนักกีฬานักศึกษาการศึกษาพิเศษ จำนวน 445 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704104152.pdf
44 15 มี.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชื่อชุดกีฬา ภาคพิเศษ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704105334.pdf
45 15 มี.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ โทรทัศน์สี LED จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704110011.pdf
46 14 มี.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อเชียร์ สำหรับกองเชียร์ วิทยาลัยการดนตรี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704104513.pdf
47 13 มี.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬาจำนวน 1 รายการ (กีฬาภายใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704104925.pdf
48 2 มี.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายริการรถบัสปรับอากาศรับ-ส่งฝ่ายถวายอารักขา ความสงบ เรียบร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180814094627.pdf
49 26 ก.พ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704105710.pdf
50 22 ก.พ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการแสตน์เชียร์ กีฬาภายในคณะวิทยาการจัดการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704105540.pdf
51 20 ก.พ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704105806.pdf
52 19 ก.พ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการซ้อมรับปริญญา จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704105115.pdf
53 16 ก.พ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น MX-M464N จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704104428.pdf
54 16 ก.พ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180716163048.pdf
55 15 ก.พ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบัตรบัณฑิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704110055.pdf
56 15 ก.พ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180803080234.pdf
57 14 ก.พ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโปรแกรมจัดแถวบัณฑิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704110133.pdf
58 13 ก.พ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุที่ใช้ในงานกีฬาคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180716162936.pdf
59 30 ม.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการกีฬา คณะมนุษย์ฯ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180716163203.pdf
60 24 ม.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180716163249.pdf
61 23 ม.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือวัสดุโครงการกีฬาคณะวิทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180703085506.pdf
62 23 ม.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรับ-ส่งนักกีฬา การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 รอบมหกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704105909.pdf
63 18 ม.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180814094421.pdf
64 17 ม.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปัจฉิมนอเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180703103542.pdf
65 17 ม.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อสุท จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704105622.pdf
66 17 ม.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกิจกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180814094121.pdf
67 17 ม.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180814094216.pdf
68 16 ม.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการปัจฉิมนิเทศ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180703103712.pdf
69 16 ม.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการตู้ถ่ายภาพด้วยกล้อง DSLR พร้อมพิมพ์ภาพถ่ายหน้างาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180803080354.pdf
70 16 ม.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180814094348.pdf
71 12 ม.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าซุ้มโค้งสีม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180719165220.pdf
72 11 ม.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานใช้สำหรับจัดทำเอกสารกีฬาจำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180703124809.pdf
73 11 ม.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเครื่องเสียงสำหรับกิจกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180803080522.pdf
74 10 ม.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดดอกไม้ทำขบวนรถบุปผชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180814094515.pdf
75 9 ม.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180703172333.pdf
76 8 ม.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬามวยสากลสมัครเล่นและมวยไทยสมัครเล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180703124910.pdf
77 3 ม.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 5,000 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180703145038.pdf