เลือก ปี
2562
2561
2560

รายงาน ประกาศซื้อ-จ้าง ปี 2562 จำนวน 30 รายการ

ลำดับ
วันที่
ประกาศ
ชื่อไฟล์
1 21 มี.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุโครงการปัจฉิมนิเทศ คณะวิทยาการจัดการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190401124351.pdf
2 14 มี.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบเสร็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190401124144.pdf
3 13 มี.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานห้องออกกำลังกาย จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190401123945.pdf
4 12 มี.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190401124246.pdf
5 8 มี.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โครงการปัจฉิมนิเทศ คณะครุศาสตร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190331151538.pdf
6 6 มี.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190401124021.pdf
7 1 มี.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬา จำนวน 1000 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190402105514.pdf
8 26 ก.พ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ เก้าอี้ห้องประชุม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190402105703.pdf
9 25 ก.พ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬา วิทยาลัยการดนตรี จำนวน 47 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190402105413.pdf
10 20 ก.พ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อเชียร์กีฬา นักศึกษาภาคพิเศษ จำนวน 250 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190402110136.pdf
11 13 ก.พ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจอ LED บัททึกเทป และระบบถ่ายทอดสด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190226094856.pdf
12 12 ก.พ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานกีฬา จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190226094742.pdf
13 12 ก.พ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเวที แสง สี เสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190226094945.pdf
14 8 ก.พ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190226121426.pdf
15 7 ก.พ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวุสดุวันสถาปนาราชภัฏ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190312151024.pdf
16 6 ก.พ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้ห้องประชุม จำนวน 50 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190215100557.pdf
17 30 ม.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานกีฬาประเพณี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190215100936.pdf
18 28 ม.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดฟีล์มกรองแสงฉาบปรอท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190226120330.pdf
19 28 ม.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมความรัก และความสามัคคี จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190315164752.pdf
20 25 ม.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะประชุม จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190215100724.pdf
21 22 ม.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่ทำบุญเลี้ยงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190226120225.pdf
22 22 ม.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเหรียญรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190226121137.pdf
23 16 ม.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการเปิดบ้านวิทยาการจัดการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190226100103.pdf
24 16 ม.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการกีฬาสัมพันธ์พี่น้อง Sci TECH game 2018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190226120121.pdf
25 15 ม.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุถ้วยรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190226104238.pdf
26 14 ม.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวัสดุโครงการกีฬาสัมพันธ์พี่น้อง Sci TECH game 2018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190226120753.pdf
27 14 ม.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสาร วันคล้ายวันพิราลัย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190315164647.pdf
28 3 ม.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรีบงานกีฬา จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190205090743.pdf
29 3 ม.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190205090953.pdf
30 3 ม.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬา จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190212103457.pdf