ตารางสรุปเหรียญรางวัล การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

 
ลำดับ คณะ ทอง เงิน ทองแดง รวม คะแนน
1 ครุศาสตร์ 14 13 15 42 83
2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 6 18 33 57
3 วิทยาการจัดการ 5 11 10 26 47
4 วิทยาลัยการดนตรี 3 6 9 18 30
5 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 2 13 19 29
6 ภาคพิเศษ 4 1 9 14 23
7 ศูนย์อู่ทองทวารวดี 0 0 0 0 0
 
>>> แสดงรายละเอียด เหรียญรางวัล <<<