ตารางสรุปเหรียญรางวัล การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559

 
ลำดับ คณะ ทอง เงิน ทองแดง รวม คะแนน
1 ครุศาสตร์ 19 10 18 47 95
2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 13 15 35 62
3 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 8 12 25 43
4 วิทยาการจัดการ 6 4 9 19 35
5 ภาคพิเศษ 0 2 10 12 14
6 วิทยาลัยการดนตรี 0 0 3 3 3
 
>>> แสดงรายละเอียด เหรียญรางวัล <<<