ตารางสรุปเหรียญรางวัล การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

 
ลำดับ คณะ ทอง เงิน ทองแดง รวม คะแนน
1 ครุศาสตร์ 1 0 1 2 4
2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 0 1 2 4
3 วิทยาการจัดการ 0 2 0 2 4
4 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 1 1 1
5 วิทยาลัยการดนตรี 0 0 1 1 1
6 ภาคพิเศษ 0 0 0 0 0
7 ศูนย์อู่ทองทวารวดี 0 0 0 0 0
 
>>> แสดงรายละเอียด เหรียญรางวัล <<<