ตารางสรุปเหรียญรางวัล การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

 
ลำดับ คณะ ทอง เงิน ทองแดง รวม คะแนน
1 ครุศาสตร์ 21 13 10 44 99
2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 10 17 34 58
3 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 5 20 30 45
4 วิทยาการจัดการ 3 5 11 19 30
5 วิทยาลัยการดนตรี 2 4 13 19 27
6 ภาคพิเศษ 1 2 3 6 10
7 ศูนย์อู่ทองทวารวดี 0 0 0 0 0
 
>>> แสดงรายละเอียด เหรียญรางวัล <<<