ตารางสรุปเหรียญรางวัล การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

 
ลำดับ คณะ ทอง เงิน ทองแดง รวม คะแนน
1 ครุศาสตร์ 14 13 15 42 83
2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 6 18 33 57
3 วิทยาการจัดการ 5 11 10 26 47
4 วิทยาลัยการดนตรี 3 6 9 18 30
5 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 2 13 19 29
6 ภาคพิเศษ 4 1 9 14 23
7 ศูนย์อู่ทองทวารวดี 0 0 0 0 0
 
>>> ปิดการแสดงรายละเอียด เหรียญรางวัล <<<
 

ฟุตบอล 7 คน [ ชาย ] << ดูรายชื่อนักกีฬา>>
เหรียญ คณะ
ทอง ครุศาสตร์
เงิน วิทยาการจัดการ
ทองแดง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ทองแดง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
ฟุตซอล [ ชาย ] << ดูรายชื่อนักกีฬา>>
เหรียญ คณะ
ทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เงิน วิทยาการจัดการ
ทองแดง ครุศาสตร์
ทองแดง วิทยาลัยการดนตรี
 
ฟุตซอล [ หญิง ] << ดูรายชื่อนักกีฬา>>
เหรียญ คณะ
ทอง ครุศาสตร์
เงิน วิทยาการจัดการ
ทองแดง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ทองแดง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
วอลเลย์บอล [ ชาย ] << ดูรายชื่อนักกีฬา>>
เหรียญ คณะ
ทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เงิน ครุศาสตร์
ทองแดง วิทยาการจัดการ
ทองแดง ภาคพิเศษ
 
วอลเลย์บอล [ หญิง ] << ดูรายชื่อนักกีฬา>>
เหรียญ คณะ
ทอง ครุศาสตร์
เงิน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทองแดง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ทองแดง ภาคพิเศษ
 
เซปักตระกร้อ ทีมเดี่ยว [ ชาย ] << ดูรายชื่อนักกีฬา>>
เหรียญ คณะ
ทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เงิน ครุศาสตร์
ทองแดง วิทยาการจัดการ
ทองแดง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
เซปักตระกร้อ ทีมคู่ [ ชาย ] << ดูรายชื่อนักกีฬา>>
เหรียญ คณะ
ทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เงิน ครุศาสตร์
ทองแดง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
บาสเก็ตบอล [ ชาย ] << ดูรายชื่อนักกีฬา>>
เหรียญ คณะ
ทอง วิทยาการจัดการ
เงิน ภาคพิเศษ
ทองแดง ครุศาสตร์
ทองแดง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
บาสเก็ตบอล [ หญิง ] << ดูรายชื่อนักกีฬา>>
เหรียญ คณะ
ทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เงิน วิทยาการจัดการ
ทองแดง ภาคพิเศษ
ทองแดง ครุศาสตร์
 
แชร์บอล [ หญิง ] << ดูรายชื่อนักกีฬา>>
เหรียญ คณะ
ทอง ครุศาสตร์
เงิน วิทยาการจัดการ
ทองแดง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทองแดง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
Sport Aerobic [ ชาย-หญิง ] << ดูรายชื่อนักกีฬา>>
เหรียญ คณะ
ทอง ครุศาสตร์
เงิน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
เทเบิลเทนนิส [ ชายเดี่ยว ] << ดูรายชื่อนักกีฬา>>
เหรียญ คณะ
ทอง ครุศาสตร์
เงิน วิทยาการจัดการ
ทองแดง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทองแดง ครุศาสตร์
 
เทเบิลเทนนิส [ หญิงเดี่ยว ] << ดูรายชื่อนักกีฬา>>
เหรียญ คณะ
ทอง ครุศาสตร์
เงิน ครุศาสตร์
ทองแดง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทองแดง วิทยาลัยการดนตรี
 
เทเบิลเทนนิส [ ชายคู่ ] << ดูรายชื่อนักกีฬา>>
เหรียญ คณะ
ทอง วิทยาลัยการดนตรี
เงิน ครุศาสตร์
ทองแดง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทองแดง ครุศาสตร์
 
เทเบิลเทนนิส [ หญิงคู่ ] << ดูรายชื่อนักกีฬา>>
เหรียญ คณะ
ทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เงิน ครุศาสตร์
ทองแดง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
เทเบิลเทนนิส [ คู่ผสม ] << ดูรายชื่อนักกีฬา>>
เหรียญ คณะ
ทอง ครุศาสตร์
เงิน ครุศาสตร์
ทองแดง วิทยาการจัดการ
ทองแดง วิทยาลัยการดนตรี
 
แบดมินตัน [ ชายเดี่ยว ] << ดูรายชื่อนักกีฬา>>
เหรียญ คณะ
ทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เงิน วิทยาการจัดการ
ทองแดง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ทองแดง ภาคพิเศษ
 
แบดมินตัน [ หญิงเดี่ยว ] << ดูรายชื่อนักกีฬา>>
เหรียญ คณะ
ทอง ครุศาสตร์
เงิน ครุศาสตร์
ทองแดง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทองแดง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
แบดมินตัน [ ชายคู่ ] << ดูรายชื่อนักกีฬา>>
เหรียญ คณะ
ทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เงิน วิทยาการจัดการ
ทองแดง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ทองแดง วิทยาการจัดการ
 
แบดมินตัน [ หญิงคู่ ] << ดูรายชื่อนักกีฬา>>
เหรียญ คณะ
ทอง ภาคพิเศษ
เงิน ครุศาสตร์
ทองแดง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทองแดง วิทยาการจัดการ
 
แบดมินตัน [ คู่ผสม ] << ดูรายชื่อนักกีฬา>>
เหรียญ คณะ
ทอง ภาคพิเศษ
เงิน วิทยาการจัดการ
ทองแดง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทองแดง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
เปตอง [ ชายเดี่ยว ] << ดูรายชื่อนักกีฬา>>
เหรียญ คณะ
ทอง วิทยาการจัดการ
เงิน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทองแดง วิทยาการจัดการ
ทองแดง วิทยาลัยการดนตรี
 
เปตอง [ หญิงเดี่ยว ] << ดูรายชื่อนักกีฬา>>
เหรียญ คณะ
ทอง วิทยาการจัดการ
เงิน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ทองแดง วิทยาการจัดการ
ทองแดง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
เปตอง [ ทีม 2 คน ชาย ] << ดูรายชื่อนักกีฬา>>
เหรียญ คณะ
ทอง วิทยาการจัดการ
เงิน วิทยาลัยการดนตรี
ทองแดง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ทองแดง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
เปตอง [ ทีม 2 คน หญิง ] << ดูรายชื่อนักกีฬา>>
เหรียญ คณะ
ทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เงิน วิทยาลัยการดนตรี
ทองแดง ครุศาสตร์
ทองแดง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
เปตอง [ ทีมผสม ] << ดูรายชื่อนักกีฬา>>
เหรียญ คณะ
ทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เงิน วิทยาการจัดการ
ทองแดง ครุศาสตร์
ทองแดง วิทยาการจัดการ
 
หมากรุกไทย เดี่ยว [ ชาย-หญิง ] << ดูรายชื่อนักกีฬา>>
เหรียญ คณะ
ทอง ภาคพิเศษ
เงิน วิทยาลัยการดนตรี
ทองแดง ภาคพิเศษ
ทองแดง ครุศาสตร์
 
หมากรุกไทย คู่ [ ชาย-หญิง ] << ดูรายชื่อนักกีฬา>>
เหรียญ คณะ
ทอง ภาคพิเศษ
เงิน วิทยาลัยการดนตรี
ทองแดง ครุศาสตร์
ทองแดง วิทยาลัยการดนตรี
 
หมากฮอส เดี่ยว [ ชาย-หญิง ] << ดูรายชื่อนักกีฬา>>
เหรียญ คณะ
ทอง ครุศาสตร์
เงิน ครุศาสตร์
ทองแดง วิทยาลัยการดนตรี
ทองแดง วิทยาลัยการดนตรี
 
หมากฮอส คู่ [ ชาย-หญิง ] << ดูรายชื่อนักกีฬา>>
เหรียญ คณะ
ทอง ครุศาสตร์
เงิน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทองแดง วิทยาลัยการดนตรี
ทองแดง ครุศาสตร์
 
หมากล้อม เดี่ยว [ ชาย-หญิง ] << ดูรายชื่อนักกีฬา>>
เหรียญ คณะ
ทอง ครุศาสตร์
เงิน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทองแดง วิทยาการจัดการ
ทองแดง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
หมากล้อม คู่ [ ชาย-หญิง ] << ดูรายชื่อนักกีฬา>>
เหรียญ คณะ
ทอง ครุศาสตร์
เงิน ครุศาสตร์
ทองแดง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทองแดง ภาคพิเศษ
 
ครอสเวิร์ด เดี่ยว [ ชาย-หญิง ] << ดูรายชื่อนักกีฬา>>
เหรียญ คณะ
ทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เงิน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ทองแดง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทองแดง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
ครอสเวิร์ด คู่ [ ชาย-หญิง ] << ดูรายชื่อนักกีฬา>>
เหรียญ คณะ
ทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เงิน ครุศาสตร์
ทองแดง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทองแดง ภาคพิเศษ
 
A-Math เดี่ยว [ ชาย-หญิง ] << ดูรายชื่อนักกีฬา>>
เหรียญ คณะ
ทอง วิทยาลัยการดนตรี
เงิน ครุศาสตร์
ทองแดง วิทยาการจัดการ
ทองแดง ครุศาสตร์
 
A-Math คู่ [ ชาย-หญิง ] << ดูรายชื่อนักกีฬา>>
เหรียญ คณะ
ทอง ครุศาสตร์
เงิน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทองแดง ภาคพิเศษ
ทองแดง ครุศาสตร์
 
E-sport เดี่ยว [ ชาย-หญิง ] << ดูรายชื่อนักกีฬา>>
เหรียญ คณะ
ทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เงิน วิทยาลัยการดนตรี
ทองแดง วิทยาลัยการดนตรี
ทองแดง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
E-sport ทีม 3 คน [ ชาย-หญิง ] << ดูรายชื่อนักกีฬา>>
เหรียญ คณะ
ทอง วิทยาลัยการดนตรี
เงิน วิทยาการจัดการ
ทองแดง ครุศาสตร์
ทองแดง ครุศาสตร์
 
E-sport ทีม 5 คน [ ชาย-หญิง ] << ดูรายชื่อนักกีฬา>>
เหรียญ คณะ
ทอง วิทยาการจัดการ
เงิน วิทยาลัยการดนตรี
ทองแดง ภาคพิเศษ
ทองแดง ครุศาสตร์