ตารางสรุปเหรียญรางวัล การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559

 
ลำดับ คณะ ทอง เงิน ทองแดง รวม คะแนน
1 ครุศาสตร์ 19 10 18 47 95
2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 13 15 35 62
3 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 8 12 25 43
4 วิทยาการจัดการ 6 4 9 19 35
5 ภาคพิเศษ 0 2 10 12 14
6 วิทยาลัยการดนตรี 0 0 3 3 3
 
>>> ปิดการแสดงรายละเอียด เหรียญรางวัล <<<
 

A-Math คู่ [ ชาย-หญิง ] << ดูรายชื่อนักกีฬา>>
เหรียญ คณะ
ทอง ครุศาสตร์
เงิน ครุศาสตร์
ทองแดง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
A-Math เดี่ยว [ ชาย-หญิง ] << ดูรายชื่อนักกีฬา>>
เหรียญ คณะ
ทอง วิทยาการจัดการ
เงิน ครุศาสตร์
ทองแดง ครุศาสตร์
ทองแดง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
ครอสเวิร์ด คู่ [ ชาย-หญิง ] << ดูรายชื่อนักกีฬา>>
เหรียญ คณะ
ทอง ครุศาสตร์
เงิน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ทองแดง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทองแดง ครุศาสตร์
 
ครอสเวิร์ด เดี่ยว [ ชาย-หญิง ] << ดูรายชื่อนักกีฬา>>
เหรียญ คณะ
ทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เงิน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ทองแดง ครุศาสตร์
ทองแดง ครุศาสตร์
 
บาสเก็ตบอล [ ชาย ] << ดูรายชื่อนักกีฬา>>
เหรียญ คณะ
ทอง วิทยาการจัดการ
เงิน ครุศาสตร์
ทองแดง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ทองแดง ภาคพิเศษ
 
บาสเก็ตบอล [ หญิง ] << ดูรายชื่อนักกีฬา>>
เหรียญ คณะ
ทอง ครุศาสตร์
เงิน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ทองแดง วิทยาลัยการดนตรี
ทองแดง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
ฟุตซอล [ ชาย ] << ดูรายชื่อนักกีฬา>>
เหรียญ คณะ
ทอง วิทยาการจัดการ
เงิน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทองแดง ครุศาสตร์
ทองแดง ภาคพิเศษ
 
ฟุตซอล [ หญิง ] << ดูรายชื่อนักกีฬา>>
เหรียญ คณะ
ทอง ครุศาสตร์
เงิน วิทยาการจัดการ
ทองแดง ภาคพิเศษ
ทองแดง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
ฟุตบอล 7 คน [ ชาย ] << ดูรายชื่อนักกีฬา>>
เหรียญ คณะ
ทอง ครุศาสตร์
เงิน ภาคพิเศษ
ทองแดง วิทยาการจัดการ
ทองแดง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
วอลเลย์บอล [ ชาย ] << ดูรายชื่อนักกีฬา>>
เหรียญ คณะ
ทอง ครุศาสตร์
เงิน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ทองแดง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทองแดง ภาคพิเศษ
 
วอลเลย์บอล [ หญิง ] << ดูรายชื่อนักกีฬา>>
เหรียญ คณะ
ทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เงิน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทองแดง ครุศาสตร์
ทองแดง วิทยาการจัดการ
 
หมากรุกไทย คู่ [ ชาย-หญิง ] << ดูรายชื่อนักกีฬา>>
เหรียญ คณะ
ทอง ครุศาสตร์
เงิน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทองแดง ครุศาสตร์
 
หมากรุกไทย เดี่ยว [ ชาย-หญิง ] << ดูรายชื่อนักกีฬา>>
เหรียญ คณะ
ทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เงิน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทองแดง ครุศาสตร์
ทองแดง ภาคพิเศษ
 
หมากล้อม คู่ [ ชาย-หญิง ] << ดูรายชื่อนักกีฬา>>
เหรียญ คณะ
ทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เงิน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทองแดง ครุศาสตร์
 
หมากล้อม เดี่ยว [ ชาย-หญิง ] << ดูรายชื่อนักกีฬา>>
เหรียญ คณะ
ทอง ครุศาสตร์
เงิน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทองแดง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทองแดง ครุศาสตร์
 
หมากฮอส คู่ [ ชาย-หญิง ] << ดูรายชื่อนักกีฬา>>
เหรียญ คณะ
ทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เงิน ครุศาสตร์
ทองแดง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ทองแดง ครุศาสตร์
 
หมากฮอส เดี่ยว [ ชาย-หญิง ] << ดูรายชื่อนักกีฬา>>
เหรียญ คณะ
ทอง ครุศาสตร์
เงิน ครุศาสตร์
ทองแดง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ทองแดง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
เซปักตระกร้อ ทีมคู่ [ ชาย ] << ดูรายชื่อนักกีฬา>>
เหรียญ คณะ
ทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เงิน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ทองแดง วิทยาลัยการดนตรี
 
เซปักตระกร้อ ทีมคู่ [ หญิง ] << ดูรายชื่อนักกีฬา>>
เหรียญ คณะ
ทอง ครุศาสตร์
เงิน วิทยาการจัดการ
ทองแดง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
เซปักตระกร้อ ทีมเดี่ยว [ ชาย ] << ดูรายชื่อนักกีฬา>>
เหรียญ คณะ
ทอง ครุศาสตร์
เงิน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทองแดง ภาคพิเศษ
ทองแดง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
เซปักตระกร้อ ทีมเดี่ยว [ หญิง ] << ดูรายชื่อนักกีฬา>>
เหรียญ คณะ
ทอง ครุศาสตร์
เงิน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทองแดง วิทยาการจัดการ
 
เทเบิลเทนนิส [ คู่ผสม ] << ดูรายชื่อนักกีฬา>>
เหรียญ คณะ
ทอง ครุศาสตร์
เงิน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ทองแดง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทองแดง ครุศาสตร์
 
เทเบิลเทนนิส [ ชายคู่ ] << ดูรายชื่อนักกีฬา>>
เหรียญ คณะ
ทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เงิน ครุศาสตร์
ทองแดง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทองแดง วิทยาการจัดการ
 
เทเบิลเทนนิส [ ชายเดี่ยว ] << ดูรายชื่อนักกีฬา>>
เหรียญ คณะ
ทอง ครุศาสตร์
เงิน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ทองแดง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทองแดง วิทยาการจัดการ
 
เทเบิลเทนนิส [ หญิงคู่ ] << ดูรายชื่อนักกีฬา>>
เหรียญ คณะ
ทอง ครุศาสตร์
เงิน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทองแดง ครุศาสตร์
 
เทเบิลเทนนิส [ หญิงเดี่ยว ] << ดูรายชื่อนักกีฬา>>
เหรียญ คณะ
ทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เงิน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทองแดง ครุศาสตร์
ทองแดง ครุศาสตร์
 
เปตอง [ ชายเดี่ยว ] << ดูรายชื่อนักกีฬา>>
เหรียญ คณะ
ทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เงิน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทองแดง ภาคพิเศษ
ทองแดง ภาคพิเศษ
 
เปตอง [ ทีม 2 คน ชาย ] << ดูรายชื่อนักกีฬา>>
เหรียญ คณะ
ทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เงิน ภาคพิเศษ
ทองแดง วิทยาการจัดการ
ทองแดง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
เปตอง [ ทีม 2 คน หญิง ] << ดูรายชื่อนักกีฬา>>
เหรียญ คณะ
ทอง วิทยาการจัดการ
เงิน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ทองแดง ครุศาสตร์
ทองแดง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
เปตอง [ ทีมผสม ] << ดูรายชื่อนักกีฬา>>
เหรียญ คณะ
ทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เงิน ครุศาสตร์
ทองแดง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ทองแดง ครุศาสตร์
 
เปตอง [ หญิงเดี่ยว ] << ดูรายชื่อนักกีฬา>>
เหรียญ คณะ
ทอง ครุศาสตร์
เงิน วิทยาการจัดการ
ทองแดง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ทองแดง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
แชร์บอล [ หญิง ] << ดูรายชื่อนักกีฬา>>
เหรียญ คณะ
ทอง ครุศาสตร์
เงิน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทองแดง วิทยาการจัดการ
ทองแดง ภาคพิเศษ
 
แบดมินตัน [ คู่ผสม ] << ดูรายชื่อนักกีฬา>>
เหรียญ คณะ
ทอง วิทยาการจัดการ
เงิน ครุศาสตร์
ทองแดง วิทยาลัยการดนตรี
ทองแดง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
แบดมินตัน [ ชายคู่ ] << ดูรายชื่อนักกีฬา>>
เหรียญ คณะ
ทอง วิทยาการจัดการ
เงิน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทองแดง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทองแดง วิทยาการจัดการ
 
แบดมินตัน [ ชายเดี่ยว ] << ดูรายชื่อนักกีฬา>>
เหรียญ คณะ
ทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เงิน วิทยาการจัดการ
ทองแดง วิทยาการจัดการ
ทองแดง ครุศาสตร์
 
แบดมินตัน [ หญิงคู่ ] << ดูรายชื่อนักกีฬา>>
เหรียญ คณะ
ทอง ครุศาสตร์
เงิน ครุศาสตร์
ทองแดง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทองแดง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
แบดมินตัน [ หญิงเดี่ยว ] << ดูรายชื่อนักกีฬา>>
เหรียญ คณะ
ทอง ครุศาสตร์
เงิน ครุศาสตร์
ทองแดง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ทองแดง ภาคพิเศษ