ปฏิทินกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2559


ภาคเรียนที่ 1
ลำดับ วัน / เดือน / ปี กิจกรรม
1 11 มิถุนายน 2559 ตรวจสุขภาพนิสิตใหม่
2 12 มิถุนายน 2559 ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปี 2559
3 13 มิถุนายน 2559 ประชุมผู้ปกครอง และกิจกรรม จาก GMM25
4 14 - 17 มิถุนายน 2559 ประฐมนิเทศนิสิตใหม่ (แยกคณะ) [รายละเอียดกิจกรรม]
5 20 มิถุนายน 2559 ประชุมนิสิตที่สนใจจะกู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
6 21 มิถุนายน 2559 อบรมคุณธรรมจริยธรรม
7 22 มิถุนายน 2559 อบรม Youg Love รักเป็น ปลอดภัย
8 23 - 24 มิถุนายน 2559 ธรรมะเดลิเวอรี่
9 27 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2559 อบรมภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1
10 7 - 13 กรกฎาคม 2559 ปรับพื้นฐานความรู้สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1
11 13 - 14 กรกฎาคม 2559 แห่เทียนจำนำพรรษา ในกรุงเทพมหานคร
12 23 - 24 กรกฎาคม 2559 อบรมทักษาชีวิตสำหรับนิสิตชั้นปี 2 - 3 [รายละเอียดกิจกรรม]
13 31 กรกฎาคม 2559 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2559 (ภาคพิเศษ)
14 1 สิงหาคม 2559 เปิดภาคเรียนที่ 1/2559
15 10 สิงหาคม 2559 พิธีถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ
16 25 สิงหาคม 2559 วันไหว้ครู
17 17 กันยายน 2559 พิธีรับขวัญน้องใหม่
18 28 กันยายน 2559 เปิดโลกชมรม
19 1 - 31 ตุลาคม 2559 ยื่นผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร (นิสิตชายที่เกิด พ.ศ. 2539)
20 7 ตุลาคม 2559 ประกวดฑูตกิจกรรม
21 23 ตุลาคม 2559 พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ในวันปิยมหาราช
22 29 ตุลาคม 2559 ถวายกฐินพระราชทาน วัดศรีสุริยวงศาราม จ.ราชบุรี
23 9 - 15 พฤศจิกายน 2559 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 44 (รอบคัดเลือก)
24 16 พฤศจิกายน 2559 - 2 มีนาคม 2560 ประชุมนิสิตกู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 / 2559
 

ภาคเรียนที่ 2
ลำดับ วัน / เดือน / ปี กิจกรรม
25 28 ธันวาคม 2559 วันพระเจ้าตากสินมหาราช
26 14 มกราคม 2560 เดินเพื่อสุขภาพ
27 18 - 19 มกราคม 2560 วันคล้ายวันพิราลัย
28 21 มกราคม 2560 กิจกรรมเนื่องในพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร(100 วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
29 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2560 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนิสิต (อบรมผู้นำนิสิต) รุ่นที่ 27
30 14 กุมภาพันธ์ 2560 วันสถาปนาราชภัฏ
31 21 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2560 กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 "สุรนารีเกมส์" (รอบมหกรรม)
32 11 - 19 มีนาคม 2560 การแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2559
33 29 มีนาคม 2560 เลือกตั้ง [รายละเอียดกิจกรรม]
34 19 - 21 เมษายน 2560 อบรมอัตลักษณ์นิสิต BSRU
35 19 - 21 เมษายน 2560 ปัจฉิมนิเทศ
* กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม