ปฏิทินกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2558


ภาคเรียนที่ 1
ลำดับ วัน / เดือน / ปี กิจกรรม
1 26 กรกฎาคม 2558 แห่เทียนจำนำพรรษา วัดศรีสุริยวงศาราม จ.ราชบุรี [รายละเอียดกิจกรรม]
2 29 กรกฎาคม 2558 แห่เทียนจำนำพรรษา วัดในกรุงเทพมหานคร [รายละเอียดกิจกรรม]
3 8 สิงหาคม 2558 ตรวจสุขภาพนิสิตใหม่
4 9 สิงหาคม 2558 ปฐมนิเทศรวม นิสิตใหม่ [รายละเอียดกิจกรรม]
5 10 สิงหาคม 2558 ประชุมผู้ปกครอง [รายละเอียดกิจกรรม]
6 11 สิงหาคม 2558 ปฐมนิเทศแยกคณะ (มนุษย์ฯ - ครุ) [รายละเอียดกิจกรรม]
7 13 สิงหาคม 2558 ปฐมนิเทศแยกคณะ (วิทยาการจัดการ - วิทย์ฯ) [รายละเอียดกิจกรรม]
8 14 สิงหาคม 2558 ประชุมนิสิต ผู้ที่สนใจกู้กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ. และ กรอ.) [รายละเอียดกิจกรรม]
9 15 สิงหาคม 2558 อบรมคุณธรรมจริยธรรม [รายละเอียดกิจกรรม]
10 16 สิงหาคม 2558 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ภาคพิเศษ) [รายละเอียดกิจกรรม]
11 17 สิงหาคม 2558 เปิดภาคเรียนที่ 1/2558
12 22 สิงหาคม 2558 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
13 10 กันยายน 2558 พิธีไหว้ครู
14 12 กันยายน 2558 พิธีรับขวัญน้องใหม่
15 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2558 เปิดโลกชมรม
16 1 - 30 ตุลาคม 2558 ยื่นผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร (นิสิตชายที่เกิด พ.ศ. 2538)
17 9 ตุลาคม 2558 ประกวดฑูตกิจกรรม
18 7 - 13 พฤศจิกายน 2558 *การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 43 (กันเกราเกมส์) รอบคัดเลือก [รายละเอียดกิจกรรม]
19 20 - 22 พฤศจิกายน 2558 อบรมผู้นำนิสิต รุ่นที่ 26
20 26 - 27 พฤศจิกายน 2558 ประชุมนิสิตกู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2558
21 4 ธันวาคม 2558 ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
22 28 ธันวาคม 2558 วันพระเจ้าตากสินมหาราช
 

ภาคเรียนที่ 2
ลำดับ วัน / เดือน / ปี กิจกรรม
23 4 มกราคม 2559 เปิดภาคเรียนที่ 2/2558
24 9 - 18 มกราคม 2559 *การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 43 (กันเกราเกมส์) รอบมหกรรม [รายละเอียดกิจกรรม]
25 16 มกราคม 2559 เดินเพื่อสุขภาพ
26 19 มกราคม 2559 วันคล้ายวันพิราลัย
27 23 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2559 การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558
28 1 เมษายน 2559 เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนิสิต [รายละเอียดกิจกรรม]
29 1 เมษายน 2559 เลือกตั้งนายกสโมสรนิสิตคณะ ทั้ง 5 คณะ [รายละเอียดกิจกรรม]
30 1 เมษายน 2559 เลือกตั้งประธานสภานิสิต [รายละเอียดกิจกรรม]
* กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม