ปฏิทินกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2557


ภาคเรียนที่ 1
ลำดับ วัน / เดือน / ปี กิจกรรม
1 6 กรกฎาคม 2557 แห่เทียนจำนำพรรษา (วัดศรีสุริยวงศ์ จ.ราชบุรี) [รายละเอียดกิจกรรม]
2 10 กรกฎาคม 2557 แห่เทียนจำนำพรรษา (วัดในกรุงเทพมหานคร) [รายละเอียดกิจกรรม]
3 3 สิงหาคม 2557 ตรวจสุขภาพนิสิตใหม่
4 4 สิงหาคม 2557 ปฐมนิเทศรวม นิสิตใหม่
5 5 สิงหาคม 2557 ประชุมผู้ปกครอง
6 6 - 7 สิงหาคม 2557 ปฐมนิเทศ (แยกคณะ)
7 8 สิงหาคม 2557 ประชุม นิสิตที่สนใจกู้กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
8 10 สิงหาคม 2557 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ภาคพิเศษ)
9 14 สิงหาคม 2557 อบรมพัฒนาบุคลิกภาพ "จุดหมายที่ปลายฝัน"
10 28 สิงหาคม 2557 พิธีไหว้ครู
11 31 สิงหาคม 2557 พิธีรับขวัญน้องใหม่
12 18 กันยายน 2557 เปิดโลกชมรม
13 26 กันยายน 2557 ประกวดฑูตกิจกรรม
14 1 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2557 ยื่นผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร (เกิด พ.ศ. 2537) [รายละเอียดกิจกรรม]
15 4 - 11 ตุลาคม 2557 แข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
16 10 - 16 พฤศจิกายน 2557 แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (รอบคัดเลือก) [รายละเอียดกิจกรรม]
17 21 - 23 พฤศจิกายน 2557 อบรมผู้นำนิสิต รุ่นที่ 25
18 2 - 3 ธันวาคม 2557 ประชุม นิสิตกู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมพื่อการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2557 [รายละเอียดกิจกรรม]
19 4 ธันวาคม 2557 ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 

ภาคเรียนที่ 2
ลำดับ วัน / เดือน / ปี กิจกรรม
20 28 ธันวาคม 2557 วันพระเจ้าตากสินทรมหาราช
21 10 มกราคม 2558 เดินเพื่อสุขภาพ
22 15 - 24 มกราคม 2558 กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (รอบมหกรรม) [รายละเอียดกิจกรรม]
23 19 มกราคม 2558 วันคล้ายวันพิราลัย
24 14 กุมภาพันธ์ 2558 วันราชภัฏ
25 28 - 29 มีนาคม 2558 อบรบผู้นำนักศึกษา(ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 3
26 1 เมษายน 2558 เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนิสิต ,ประธานสภานิสิต
27 1 เมษายน 2558 เลือกตั้งนายกสโมสรนิสิต คณะทั้ง 4 คณะ
28 9 - 10 เมษายน 2558 ประชุม นิสิตกู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมพื่อการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2557
29 26 กรกฎาคม 2558 แห่เทียนจำนำพรรษา วัดศรีสุริยวง จ.ราชบุรี
* กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม